Sociální služby

Frysko_logo    Když jsi v úzkých, dej si Frysko!
                                              www.frysko.cz

 

Liberecký kraj logo

 

Sociální služby jsou poskytovány na území Raspenavy spolu s provozem Domu s pečovatelskou službou.

Dům s pečovatelskou službou se nachází v ulici Frýdlantské č. p. 532 v Raspenavě.  V přízemí budovy se nachází
5 bytů pro jednotlivce a v patře potom 4 byty pro jednotlivce a 1 byt pro 2 osoby. Naše služba je terénní a je poskytována uživatelům v jejich domácnostech.

Pečovatelská služba je kromě několika zákonem daných výjimek službou, která je poskytována podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími vyhláškami.

Provoz této sociální služby byl v letech 2015 - 2024 podpořen finančními prostředky z rozpočtu Libereckého kraje.

Finanční podpora pečovatelské služby: 2015 - 2024.

 

Zřizovatel:  Město Raspenava, Fučíkova 421,  464 01  Raspenava

Registrace:  Sociální služby jsou registrovány u  Krajského úřadu Liberec, odbor sociálních věcí,  bezpečnosti a problematiky menšin

Identifikátor služby:  2587147

 

Následují přiložené dokumenty ke stažení

 

Provozní řád Domu Sociálních služeb Raspenava

 

 

Zájemci o služby nebo bydlení v DSPS nás mohou kontaktovat:

-        Osobně, každý pracovní den přímo v budově DSPS , Frýdlantská 532 v době od 6:00 – 14:30 hodin, dotazy zodpoví pečovatelka Pavlína Sojková, nebo v budově městského úřadu v Raspenavě, Fučíkova 421 v úřední dny (pondělí, středa) v době od 7:30 – 17:00 hodin, dotazy zodpoví pracovnice sociální péče Jana Lipenská.

-      773 164 262 telefonní číslo na  pečovatelku

-       482 360 431 telefonní číslo na pracovnici sociální péče městského úřadu

 

adresa: 
Sociální služby Raspenava
Frýdlantská 532
464 01  Raspenava
Pečovatelka:  Pavlína Sojková
Telefon:  773 164 262
e-mail: mesto.raspenava@raspenava.cz, nebo jana.lipenska@raspenava.cz