Ostatní

Ostatní

Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - I/13 Frýdlant - Obchvat

Zdroj: Krajský úřad Libereckého kraje
Platnost: 21. 5. 2024 - 6. 6. 2024
Ostatní

DSO - Návrh závěrečného účtu za rok 2023

Zdroj: DSO - Mikroregion Frýdlantsko
Platnost: 7. 5. 2024 - (do odvolání)
Ostatní

Výstraha před nebezpečím vzniku požárů - Nařízení Libereckého kraje

Zdroj: Liberecký kraj
Platnost: 30. 4. 2024 - (do odvolání)
Ostatní

DSO Frýdlantsko - Návrh rozpočtu na rok 2024

Zdroj: DSO Mikroregion Frýdlantsko
Platnost: 21. 2. 2024 - (do odvolání)
Ostatní

Nařízení státní veterinární správy - Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - afrického moru prasat v Libereckém kraji

Zdroj: Stární veterinární správa pro Liberecký kraj
Platnost: 16. 6. 2023 - (do odvolání)