Ostatní

Ostatní

Nedostatečně identifikovaný vlastník - aktualizace k 1. 8. 2020

Zdroj:   ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
Platnost: 31. 8. 2020 - (do odvolání)