Partnerská  města

Město Raspenava uzavřela v r. 1999 s městy Gryfów Śląski a Bischofswerda partnerské smlouvy, ve kterých se zavázaly k rozvoji partnerských vztahů a ke spolupráci měst. Cílem spolupráce je sblížení obyvatel partnerských měst, lepší poznání jejich historie, tradic, kultury, hospodářství, rodinného, školního a společenského života. Zvláštní pozornost je věnována mládeži. V rámci přeshraniční spolupráce pořádají partenrská města sportovní, kulturní a společenské akce.

 

Gryfów Śląski
Polská republika

Partnerské město Gryfów Śląski se nachází v jihozápadní části Dolnoslezkého vojvodství v podhůří Jizerských hor, uprostřed malebné krajiny nad řekou Kwisou. Gryfów Śląski má
10 924 obyvatel. Správní plocha města činí 66,6 km.
V samotném městě dominuje hospodářská činnost – malé řemeslnické a výrobní dílny, obchod a služby. Ve venkovských částech města pak převažuje zemědělská činnost. Mnohé zemědělské usedlosti také poskytují ubytovací služby (agroturistika).
Vedle přírodních krás se město může pochlubit zajímavými památkami, jakými jsou například gotický kostel sv. Hedviky s unikátním epitafem rodu Schlaffgotschů, radnice, v blízkosti města se nacházející zřícenina hradu Gryf z 12. století, Leopoldova kaple v Proszówce, zříceniny zámku rodiny Talkenbergů, zámek z první poloviny 19. století, postavený
v místě dřívějšího renesančního statku z 16. století a další.
Městem protéká řeka Kwisa a v blízkosti se nachází Zlotniki jezero, prostě skvělé podmínky pro amatérské rybaření a rekreaci.

Oficiální stránky obce jsou: www.gryfow.pl

 

Bishofswerda
Německá spolková republika

Partnerské město Bishofswerda se rozkládá na západním okraji horní Lužice v Sasku. Bischofswerda má 12 732 obyvatel. První dokumenety dokládájící existenci tohoto města jsou z roku 1277.
Bishofswerda láká turisty především svou bohatou historií a zajímavými památkami, mezi něž patří střed města s  měšťanskými domy, kostely Kristův a St.Benna, objekt dnešního kulturního domu (původně sídlo biskupa), zbytky městských hradem a v r.1728 postavený Sloup poštovní míle. Ve městě se narodil například Walther Hesse, která zkoumal mořskou nemoc, další  známou osobností je spisovatel Oskar Ernst Bernhardt, jehož nejznámější dílo je Ve světle pravdy: Poselství grálu.
Další lákavou atrakcí pro turisty je místní zoologická zahrada a městské koupaliště.

Oficiální stránky města: www.bischofswerda.de