Dotace a publicita

2024

Finanční podpora pečovatelské služby z prostředků Libereckého kraje

2023

Dotace Libereckého kraje pro sportovní spolek Jiskra Raspenava, z. s.

Dotace Libereckého kraje na zabezpečení činnosti jednotky požární ochrany našeho města

Dotace Libereckého kraje na „Retenční opatření na lesních pozemcích v lokalitě Pekelský vrch“

Finanční podpora pečovatelské služby z prostředků Libereckého kraje

2022

Finanční podpora pečovatelské služby z prostředků Libereckého kraje

Dotace Libereckého kraje pro sportovní spolek Jiskra Raspenava, z. s.

Dotace Libereckého kraje na zabezpečení činnosti jednotky požární ochrany našeho města

2021

Dotace Libereckého kraje pro sportovní spolek Jiskra Raspenava, z. s.

Finanční podpora pečovatelské služby z prostředků Libereckého kraje

2020

Dotace Libereckého kraje pro sportovní spolek Jiskra Raspenava, z. s.

Dotace Libereckého kraje na podporu jednotky požární ochrany města

Finanční podpora pečovatelské služby z prostředků Libereckého kraje

2019

Dotace Libereckého kraje pro sportovní spolek Jiskra Raspenava, z. s.

Dotace Libereckého kraje na zabezpečení činnosti jednotky požární ochrany našeho města

Finanční podpora pečovatelské služby

2018

Finanční podpora pečovatelské služby

Další dotace Libereckého kraje k zajištění akceschopnosti městské jednotky požární ochrany v pravidelné obměně ochranných pomůcek

Dotace Libereckého kraje k zajištění akceschopnosti městské jednotky požární ochrany v pravidelné obměně ochranných pomůcek.

2017

Dotace Libereckého kraje pro portovní spolek Jiskra Raspenava, z. s.

Finanční podpora Libereckého kraje na hospodaření v lesích

Finanční podpora pečovatelské služby

Projekty města s podporou Libereckého kraje

2016

Projekty města s podporou Libereckého kraje

Projekt "Komplex přírodě blízkých protipovodňových opatření na území Města Raspenavy"

Finanční podpora pečovatelské služby

2015

Budeme třídit bioodpad

Finanční podpora pečovatelské služby

2014

Dotace z fond solidarity

2013

Kanalizace Raspenava

Nový zametací stroj

2012

Fond solidarity EU podpořil Raspenavu