Důležité kontakty

Hasiči - Hasičský záchraný sbor Libereckého kraje

950 472 111

(tísňové volání 150)

Policie ČR - Hejnice

482 322 158, 602 314 270, 974 473 501

(tísňové volání 158)

Policie ČR - Frýdlant

482 312 105, 974 473 300

(tísňové volání 158)

Záchranná služba Frýdlant

482 312 222

(tísňové volání 155)

Nemocnice Frýdlant 482 360 111
Lékař praktický (http:/mudr-milan-rocek.modernilekar.cz) 737 557 847
Lékař zubní 482 319 334
Lékárna Hejnice 482 322 246
Nádraží ČD 972 364 495
ČEZ - poruchy 840 850 860
RWE - poruchy 840 11 33 55
Pošta 954 246 361
Vodárna Frýdlant - poruchy 482 312 122, po prac. době 721 852 404