Veřejné vyhlášky

Veřejné vyhlášky

Oznámení veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu

Zdroj: Městský úřad Frýdlant
Platnost: 9. 6. 2021 - 25. 6. 2021
Veřejné vyhlášky

Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry a výzva k uplatnění připomínek

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod
Platnost: 2. 6. 2021 - 19. 6. 2021
Veřejné vyhlášky

Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek

Zdroj: Ministerstvo zemědělství, odbor vodohospodářské politikly a protipovodňévých opatření
Platnost: 2. 6. 2021 - 19. 6. 2021
Veřejné vyhlášky

Opatření obecné povahy

Zdroj: Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Platnost: 29. 7. 2020 - 31. 12. 2022
Veřejné vyhlášky

Opatření obecné povahy

Zdroj: Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Platnost: 7. 4. 2020 - 31. 12. 2022
Veřejné vyhlášky

Opatření obecné povahy

Zdroj: Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Platnost: 10. 12. 2019 - 31. 12. 2022
Veřejné vyhlášky

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Zdroj: Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Platnost: 4. 9. 2019 - 31. 12. 2022
Veřejné vyhlášky

Opatření obecné povahy

Zdroj: Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Platnost: 4. 4. 2019 - 31. 12. 2022