Sport a turistika

Sport je v Raspenavě rozvíjen už odedávna. První sportovně zaměřené spolky a oddíly se v Raspenavě objevily již na konci 19. století. Mezi první spolky patřil Raspenavský bruslařský klub, Raspenavský cyklistický spolek, boxerský  klub a vzpěračský klub. Činnost těchto spolků však končí s druhou světovou válkou. V roce 1945 je ustavena Tělovýchovná jednota Raspenava. V druhé polovině 20. století jsou zakládánány oddíly, jako oddíl národní házené, stolního tenisu, nebo turistiky. V 70. letech je postaveno nové fotbalové hřiště, házenkářské hřiště a nová sportovní hala.
V současné době ve městě fungují dvě sportovní organizace - Sportovní klub Raspenava z. s. a Jiskra Raspenava o.s.
Všichni sportovně založení obyvatelé i návštěvníci Raspenavy mají k dispozici dvě fotbalová hřiště, sportovní halu, hernu stolního tenisu, stadion národní házené, hřiště na plážový vojbal.

Sport a tělovýchovu významně podporuje Město Raspenava a formou účelových dotací také Liberecký kraj. Liberecký kraj logo

SK RASPENAVA

Fobalový klub z. s. byl založený v roce 1945. Mezi nejznámější představitele klubu patří Karel Martinů, Luboš Malinský, Petr Mussil, Josef Koprnický a další.
Klub má dnes tři stabilní družstva, áčko, béčko a žáky. Bohužel se nedaří v dnešní době dosáhnout dřívějších úspěchů a družstvo A se stále snaží o postup do kraje. Mladé fotbalisty vychovávají trenéři Lubomír Berko a Leoš Pavlišta.

 

JISKRA RASPENAVA, z. s.

Tělovýchovná jednota je tvořena oddíly stolního tenisu, národní házené, sportovního tanečního klubu, Klubu českých turistů a České asociace sportu pro všechny.

Hala slouží především mladým sportovcům. Oddíly dětí a mládeže národní házené využívají halu při pravidelných trénincích a konání mistrovských utkání nebo turnajů. Prostory haly využívají též mladí tenisté a tanečníci.

 
STOLNÍ TENIS

Stolní tenis do Raspenavy přinesli učitelé – manželé Svobodovi v 60 letech minulého století. V r. 1964 parta nadšenců (Karel a Vladimír Boháčové, Jan Kábele, Vladimír Svoboda, Otakar Rieger, Jiří Sršeň, František Žalda a Adam Perončík) založila oficiální oddíl a poprvé se přihlásila do soutěže. První postup zaznamenal oddíl již v následující sezoně. Následovala řada sportovních vzestupů a pádů, řada neúspěchů a úspěchů. Mezi největší úspěchy patří zisk titulu „mistr ČSR“ handicapovaných sportovců Jiřího Čížkovského v r. 1987 v Pardubicích, titul přeborníka Severočeského kraje juniorů Čeňka Horáka s následující účastní na mistrovství ČSR ve Žďáru n. Sázavou. 
Velkým úspěchem byla účast současného nejlepšího hráče oddílu Martina Suchánka na Mistrovství České republiky ve stolním tenise v březnu 2019 (Teplice v Č).
Mimořádnou a zvláštní akcí byl úspěšný pokus o zápis do české knihy rekordů.
30. března 2019, při mistrovském zápase divize mezi Jiskrou Raspenava a Loko Depo Liberec B, nastoupily za domácí tým ve čtyřhrách dvojice Jiří Sršeň/Vladimír Boháč a Josef Čapek/Miroslav Schiller – a tito naši hráči měli v součtu 293 let a 228 dnů, čímž vytvořili rekord, který byl agenturou Dobrý den z Pelhřimova zapsán do knihy rekordů.
V současné době má oddíl v mistrovských soutěžích přihlášená tři družstva:
- v divizi: A-družstvo hrající v základní sestavě Suchánek, Zahradník, Leoš Horák, Prosa
- v kraj. přeboru 1. třídy: B – družstvo hrající v základní sestavě  Matěj a Jan Drechslerovi, Pikous, Čermák
- v okresním přeboru 2. třídy: C –družstvo hrající v sestavě, v níž se střídají Jiří Sršeň, David Horák, Špryňar, Suchánková, Blažek.

V r. roce 2024 oslaví oddíl významné výročí - 60 let existence oddílu - založen v r. 1964. 
Po celou tuto dobu oddíl nepřetržitě fungoval a patřil ke špičkám dříve Severočeského kraje a nyní Libereckého kraje .

 
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

Raspenavský klub českých turistů byl založen jako jeden z oddílu Tj Jiksry v roce 1978, tehdy měl 18 členů. Členská základna se neustále rozrůstala a největšího vrcholu dosáhla roku 1986, kdy čítala 61 členů. První pochod tzv.: "Raspenavská 29" se konal v roce 1974. Raspenavské pochody se konají každoročně vždy první květnovou sobotu. Některé ročníky navštívilo i 400 účastníků.

 
SPORTOVNÍ TANEČNÍ KLUB JISKRA RASPENAVA z. s. 

Sportovní taneční klub Jiskra Raspenava z. s. je nezisková organizace, která vznikla v lednu 2002. Je registrován pod Českým svazem tanečního sportu Litoměřice.

Předsedkyní Sportovního tanečního klubu, z. s. je Jaroslava Kasalová.

      Taneční klub se zabývá aktivitami určenými především dětem předškolního a školního věku a mládeži do 20 let. Tato aktivita spočívá v přípravě párů na taneční soutěže se zaměřením na standardní a latinskoamerické tance. Mezi standardní tance patří waltz, tango, valčík, slowfox, quickstep; mezi latinskoamerické tance patří: samba, čača, rumba, paso doble, jive. Svou nabídkou se však neomezuje jen na společenské tance, obohacuje  je i o další pohybové a kulturní aktivity. Snahou je dosáhnout kultivovanosti vystupování, schopnosti se pohybovat ve společnosti, umět tančit a tak získat jistého stupně sebevědomí. Našimi aktivitami dáváme příležitost lidem všech věkových skupin rozvíjet svou osobnost v oblasti pohybové, hudební, kulturní a estetické.

       Velkou část tvoří nová základna přípravky (jsou to hlavně dívky a chlapci ve věku od 3-9 let, dále pak předzávodní družstva ve věku 7-16 let a soutěžní taneční páry ve věku 7-23 let. Rovněž máme seniorské taneční páry ve věku od 30-55 let.

       Týdenní náplň tréninků členů všech věkových kategorií (dětí, junioři, mládež, dospělé a senioři) se skládá z minimálně 20 –ti hodin měsíčně na tanečním parketu a v posilovně.

      Sportovní taneční klub navštěvují děti z celého frýdlantského okolí (Hejnic, Lázně Libverda, Bílý Potok, Frýdlant, Krásný Les, Višňová, Bulovka, Oldřichov v Hájích, Nové Město pod Smrkem atd., ale také z Liberce, Nového Boru, Cvikova, České Lípy. Jsme jediný taneční klub na Frýdlantsku, který se zabývá společenskými tanci standardními a latinskoamerickými.

      Zásluha, že stále stojíme na tanečním parketě a zúčastňujeme se tanečních soutěží po celé republice patří zejména naší hlavní trenérce Marice Kasalové, lektorce s mezinárodní třídou ve standardních a latinskoamerických tancích, finalistka Mistrovství ČR ve standardních tancích, finalistka MČR ve FREESTYLU, licencovaná trenérka a porotkyně II.-III. třídy s 20 ti letou výukovou praxí s dětmi, mládeži a dospělými.

      Děti vystupují na různých společenských a kulturních akcích jako např. na společenských a maturitních plesech, firemních oslavách, svatbách a zejména se zúčastňují celorepublikových, ale i zahraničních soutěžích.

     Na celorepublikových i mezinárodních tanečních soutěžích yystupujeme za oddíl Jiskra Raspenava, z.s. a město Raspenava. Proto naším cílem je dobře prezentovat město Raspenavu.

     „Chceme, aby každý člověk získal znalost jednoho z nejstarších způsobů lidské komunikace – umění tance.“ Chceme všem věkovým kategoriím nabídnout smysl plné využití volného času. Vytvořit podmínky a prostory, kde by mohly trávit svůj volný čas samy, s kamarády, s rodiči. Zastavit bezcílené bloudění a utloukání volného času na ulici a u počítačů, aby nedocházelo díky nudě a neorganizovanému volnému času ke kriminalitě, k šikaně, týrání zvířat a v neposlední řadě ke styku s drogami. 

       Pro zájemce o sportovní tanec:  Sportovní taneční klub Jiskra Raspenava z. s. přijímá celoročně nové zájemce o sportovní tanec ve všech věkových kategoriích. 

Kontaktní údaje: mobil : 606261415, Facebook : Jiskra Raspenava, z. s.

Na fcb stránky Sportovního tanečního klubu  se můžete podívat zde.

 

NÁRODNÍ HÁZENÁ

Národní házená se hraje v Raspenavě od roku 1966. První zápasy se hrály na fotbalovém hřišti.
V roce 1984 se oddíl přestěhoval na nově vybudované asfaltové hřiště vedle sportovní haly. Za dobu své existence se družstva oddílu stala 26x přeborníky Severočeské oblasti. Mezi největší historické úspěchy patří především první místa mladších žáků na mistrovství ČR v letech 1996 a 1997 a družstev starších žáků v roce 2003,dále druhá místa dorostenek v roce 1973 a starších žákyň v roce 1983. Raspenava se také stala dějištěm řady vrcholných akcí celorepublikového významu, např.: Mistrovství starších žákyň v roce 1984, mezizemské utkání Čechy - Morava v roce 1989 a další.
Během čtyřicetileté historie se v oddíle vystřídalo téměř 600 hráčů a hráček. Ve funkci předsedy se postupně vystřídali Vladislav Kobera st., Jaromír Hanzl, nebo Luboš Roušal. V současné době má oddíl 66 členů.