Sport a turistika

Sport je v Raspenavě rozvíjen už odedávna. První sportovně zaměřené spolky a oddíly se v Raspenavě objevily již na konci 19. století. Mezi první spolky patřil Raspenavský bruslařský klub, Raspenavský cyklistický spolek, boxerský  klub a vzpěračský klub. Činnost těchto spolků však končí s druhou světovou válkou. V roce 1945 je ustavena Tělovýchovná jednota Raspenava. V druhé polovině 20. století jsou zakládánány oddíly, jako oddíl národní házené, stolního tenisu, nebo turistiky. V 70. letech je postaveno nové fotbalové hřiště, házenkářské hřiště a nová sportovní hala.
V současné době ve městě fungují dvě sportovní organizace - Sportovní klub Raspenava o. s. a Jiskra Raspenava o.s.
Všichni sportovně založení obyvatelé i návštěvníci Raspenavy mají k dispozici dvě fotbalová hřiště, sportovní halu, hernu stolního tenisu, stadion národní házené, hřiště na plážový vojbal, tenisové kurty a nafukovací halu s antukovým povrchem.

SK RASPENAVA

Fobalový klub byl založený v roce 1945. Mezi nejznámější představitele klubu patří Karel Martinů, Luboš Malinský, Petr Mussil, Josef Koprnický a další.
Klub má dnes tři stabilní družstva, áčko, béčko a žáky. Bohužel se nedaří v dnešní době dosáhnout dřívějších úspěchů a družstvo A se stále snaží o postup do kraje. Mladé fotbalisty vychovávají trenéři Lubomír Berko a Leoš Pavlišta.

 

JISKRA RASPENAVA, z. s.

Tělovýchovná jednota je tvořena oddíly stolního tenisu, národní házené, sportovního tanečního klubu, Klubu českých turistů a České asociace sportu pro všechny.

Liberecký kraj logo

V průběhu roku 2018 obdržel zapsaný spolek Jiskra Raspenava účelovou dotaci ve výši Kč 111 000,- dle Smlouvy č. OLP/3632/2018 z Dotačního programu Libereckého kraje určeného na podporu tělovýchovy a sportu, v programu č. 4.26 - Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2018 činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech.

Finanční prostředky byly využity na úhradu podílu nákladů na provoz sportovní haly v Raspenavě. Podíl nákladů na provoz haly za období 1-12/2018 pro Jiskru Raspenava je stanoven ve výši 66% dle počtu využitých hodin provozu a činí částku Kč 296 057,12. V částce jsou zahrnuty náklady na topení, elektřinu, vodné a drobnou údržbu.

Hala slouží především mladým sportovcům. Oddíly dětí a mládeže národní házené využívají halu při pravidelných trénincích a konání mistrovských utkání nebo turnajů. Prostory haly využívají též mladí tenisté a tanečníci.

 
STOLNÍ TENIS

Stolní tenis do Raspenavy přinesli učitelé – manželé Svobodovi v 60 letech minulého století. V r. 1964 parta nadšenců (Karel a Vladimír Boháčové, Jan Kábele, Vladimír Svoboda, Otakar Rieger, Jiří Sršeň, František Žalda a Adam Perončík) založila oficiální oddíl a poprvé se přihlásila do soutěže. První postup zaznamenal oddíl již v následující sezoně. Následovala řada sportovních vzestupů a pádů, řada neúspěchů a úspěchů. Mezi největší úspěchy patří zisk titulu „mistr ČSR“ handicapovaných sportovců Jiřího Čížkovského v r. 1987 v Pardubicích, titul přeborníka Severočeského kraje juniorů Čeňka Horáka s následující účastní na mistrovství ČSR ve Žďáru n. Sázavou. V posledním období se podařilo pod vedením Jirky Sršně, Milana Ryšavého a Mirka Schillera nastartovat kroužek mladých stolních tenistů, který alespoň v malé míře generuje nové stolní tenisty pro družstva dospělých. Takovou první posilou vychovanou v klubu je David Horák.
Velkým úspěchem byla účast současného nejlepšího hráče oddílu Martina Suchánka na Mistrovství České republiky ve stolním tenise v březnu 2019 (Teplice v Č).
Mimořádnou a zvláštní akcí byl úspěšný pokus o zápis do české knihy rekordů.
30. března 2019, při mistrovském zápase divize mezi Jiskrou Raspenava a Loko Depo Liberec B, nastoupily za domácí tým ve čtyřhrách dvojice Jiří Sršeň/Vladimír Boháč a Josef Čapek/Miroslav Schiller – a tito naši hráči měli v součtu 293 let a 228 dnů, čímž vytvořili rekord, který byl agenturou Dobrý den z Pelhřimova zapsán do knihy rekordů.
V současné době má oddíl v mistrovských soutěžích přihlášená tři družstva:
- v divizi: A-družstvo hrající v základní sestavě Suchánek, Zahradník, Leoš Horák, Prosa
- v kraj. přeboru 2. třídy: B – družstvo hrající v základní sestavě  Matěj a Jan Drechslerovi, Pikous, Blažek
- v okresním přeboru 1. třídy: C –družstvo hrající v sestavě, v níž se střídají Jiří Sršeň, Milan Ryšavý, David Horák, Špryňar, V. Boháč, Suchánková, Schiller.
14. prosince 2019 oddíl oslavil 55 let existence organizovaného stolního tenisu v Raspenavě v restauraci Zátiší v Raspenavě.

 
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

Raspenavský klub českých turistů byl založen jako jeden z oddílu Tj Jiksry v roce 1978, tehdy měl 18 členů. Členská základna se neustále rozrůstala a největšího vrcholu dosáhla roku 1986, kdy čítala 61 členů. První pochod tzv.: "Raspenavská 29" se konal v roce 1974. Raspenavské pochody se konají každoročně vždy první květnovou sobotu. Některé ročníky navštívilo i 400 účastníků.

 
SPORTOVNÍ TANEČNÍ KLUB TJ JISKRA RASPENAVA z. s. 

Sportovní taneční klub Jiskra Raspenava z. s. je nezisková organizace, která vznikla v lednu 2002. Je registrován pod Českým svazem tanečního sportu Litoměřice.

Předsedkyní  Sportovního tanečního klubu, z. s. je Jaroslava Kasalová.

Taneční klub se zabývá aktivitami určenými především dětem předškolního a školního věku a mládeži do 20 let. Tato aktivita spočívá v přípravě párů na taneční soutěže se zaměřením na standardní a latinskoamerické tance. Mezi standardní tance patří waltz, tango, valčík, slowfox, quickstep; mezi latinskoamerické tance patří: samba, čača, rumba, paso doble, jive.Svou nabídkou se však neomezuje jen na společenské tance, obohacuje  je i o další pohybové a kulturní aktivity. Snahou je dosáhnout kultivovanosti vystupování, schopnosti se pohybovat ve společnosti, umět tancovat a tak získat jistého stupně sebevědomí. Našimi aktivitami dáváme příležitost lidem všech věkových skupin rozvíjet svou osobnost v oblasti pohybové, hudební, kulturní a estetické.

Děti vystupují na různých společenských a kulturních akcích jako např. na společenských a maturitních plesech, firemních oslavách, svatbách a zejména se zúčastňují celorepublikových, ale i zahraničních  soutěžích.

Zásluha, že stále stojíme na tanečním parketě a zúčastňujeme se tanečních soutěží patří našim  trenérům  Marice Kasalové a Janu Kohoutovi( finalisté Mistrovství České republiky ve standardních tancích) a v neposlední řadě také městu Raspenava.

Proto našim cílem také je dobře prezentovat město Raspenavu.

„Chceme, aby každý člověk získal znalost jednoho z nejstarších způsobů lidské komunikace – umění tance.“ Chceme všem věkovým kategoriím nabídnout smyslplné využití volného času. Vytvořit podmínky a prostory, kde by mohly trávit svůj volný čas samy, s kamarády, s rodiči. Zastavit bezcílené utloukání volného času na ulici a u počítačů, aby nedocházelo  díky nudě a neorganizovanému volnému času ke kriminalitě, k šikaně, týrání zvířat a v neposlední řadě ke styku s drogami. 

Pro zájemce o sportovní tanec - Sportovní taneční klub Jiskra Raspenava z. s. přijímá celoročně nové zájemce o sportovní tanec ve všech věkových kategoriích. 

Kontaktní údaje: mobil : 606261415, Facebook : Jiskra Raspenava, z. s.

Na fcb stránky Sportovního tanečního klubu  se můžete podívat zde.

 

NÁRODNÍ HÁZENÁ

Národní házená se hraje v Raspenavě od roku 1966. První zápasy se hrály na fotbalovém hřišti.
V roce 1984 se oddíl přestěhoval na nově vybudované asfaltové hřiště vedle sportovní haly. Za dobu své existence se družstva oddílu stala 26x přeborníky Severočeské oblasti. Mezi největší historické úspěchy patří především první místa mladších žáků na mistrovství ČR v letech 1996 a 1997 a družstev starších žáků v roce 2003,dále druhá místa dorostenek v roce 1973 a starších žákyň v roce 1983. Raspenava se také stala dějištěm řady vrcholných akcí celorepublikového významu, např.: Mistrovství starších žákyň v roce 1984, mezizemské utkání Čechy - Morava v roce 1989 a další.
Během čtyřicetileté historie se v oddíle vystřídalo téměř 600 hráčů a hráček. Ve funkci předsedy se postupně vystřídali Vladislav Kobera st., Jaromír Hanzl, nebo Luboš Roušal. V současné době má oddíl 66 členů.