Směrnice a nařízení

Pravidla pro prodej pozemků z majetku města Raspenava

Směrnice RM č. 4/2019

  • podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

O postupu k zabezpečení svobodného přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2019
Bezpečnost ICT

Směrnice č. 1/2019
Systém zpracování a ochrany osobních údajů

Směrnice ZM č. 1/2019
Zásady pro vytvoření a použití účelových prostředků Fondu obnovy kanalizace

Nařízení města č. 1/2019
Nařízení obce o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce

Směrnice č. 4/2015
Směrnice o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města

Nařízení obce č. 2/2006
Nařízení obce, kterým se ruší obecně závazná vyhláška č. 4/1998 o vymezení úseku místních komunikací, kde se nezajišťuje schůdnost a sjízdnost

Nařízení obce č. 1/2006
Nařízení obce, kterým kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.


Archiv neplatných směrnic a nařízení

Směrnice č. 1/2014 - zrušena 19. 5. 2021 usnesením ZM č. 15/02/21
Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu pro údržbu a modernizaci nemovitostí v Raspenavě.