Klub českých turistů

Region Jizerské hory

HISTORIE ODBORU130-let-kct-big

 

 • Naše začátky sahají do roku 1980, kdy jsme 1. 7. 1980 vstoupili do Svazu turistiky ČSTV. Po Výroční členské schůzi konané dne 28. 11. 1980 jsme se současně začlenili jako oddíl turistů do TJ Jiskra PČP Raspenava.
 • Zakladateli oddílu turistiky byli pan Antonín BORNA st., Miloň ŠÁDEK, Jiří BUCHAR a paní Jaroslava LOUKOTOVÁ. Předsedou oddílu byl zvolen pan Antonín BORNA st. Po šesti letech ho vystřídal pan Josef KODEŠ st.
 • V roce 1990 převzala funkci předsedkyně turistů Jaroslava LOUKOTOVÁ.
 • V osmdesátých letech se členská základna neustále rozrůstala, vrcholem byl rok 1986, kdy měla 61 členů.
 • Od roku 1982 při oddílu turistiky fungoval i Turistický oddíl mládeže (TOM). Vedoucími TOM byla paní Růžena PAVELKOVÁ a pan Josef KODEŠ st. Jejich práce s mladými turisty byla hodnocena velmi dobře. Připravovali pro ně mnoho turistických a naučných akcí. Oba jsou i dnes aktivními členy odboru.
 • Od dubna 2016 nese organizace nový název: Jiskra Raspenava z.s. KČT

 

 

OSOBNOSTI ODBORU

 

 • Antonín Borna st. byl významnou a silnou osobností našeho oddílu. I když už později nebyl předsedou, stále připravoval pro turisty i ostatní zájemce o turistiku jednodenní a vícedenní turistické akce. Podílel se na organizaci Raspenavských pochodů a dalších akcí (např. plnění odznaků DOZ, PPOV a BPPOV).
 • Vítězslav Růžička byl další významnou osobností našeho oddílu. Velkou měrou se podílel na organizování Raspenavských pochodů a dalších turistických akcí.
 • Josef Kodeš st. pracoval jako předseda oddílu, jako vedoucí TOM, připravoval pro Raspenavské pochody trasy, kontroly a další turistické akce.
 • Jaroslava Loukotová je od roku 1990 až do dnešní doby předsedkyní odboru KČT. Spolupodílí se s ostatními členy na organizování Raspenavských pochodů a dalších turistických akcí.
 • Jana Lipenská je již několik let hlavní organizátorkou Raspenavských pochodů. Leží na ní největší zodpovědnost za tuto každoroční akci. Vydatně jí pomáhá celá její rodina, ale i všichni členové KČT.

 

 

 

 • V roce 1974  na počest 29. výročí od osvobození byl uspořádán první pochod RASPENAVSKÁ 29. Hlavním organizátorem byla ZŠ (tehdy ZDŠ) v čele s ředitelem školy Josefem Kulichem, učitelem Vladislavem Koberou a hospodářkou Marií Marelovou. Dalším organizátorem bylo Střediskové kulturní zařízení MěNV v Raspenavě. Start i cíl byl u hlavní budovy ZŠ.
 • V roce 1982, kdy se konala RASPENAVSKÁ 37, hlavní organizaci 9. ročníku pochodu převzal Turistický odbor Jiskra PČP Raspenava v čele s panem Antonínem Bornou st., Josefem Kodešem st. a dalšími členy turistického odboru. Nadále s námi spolupracovala paní Marie Marelová a tato spolupráce trvá dodnes.

 

 

 • V následujících letech se postupně start i cíl přesunul do školní jídelny ZŠ u panelových domů. Poprvé to bylo při pochodu RASPENAVSKÁ 45 v roce 1990. V cíli čekala na účastníky výborná gulášová polévka, dále také diplomy, odznaky a další odměny. 
 • V roce 2003, kdy se konal 30. ročník tradičního pochodu, se turisté rozhodli změnit název akce na RASPENAVSKÝ POCHOD JIZERKAMI. Tento název se používá dodnes.
 • Nejvyšší účast na Raspenavských pochodech byla v roce 1984 – 430 účastníků, v roce 1985 – 369 účastníků. V posledních letech se účast pohybuje zhruba okolo 200 účastníků.
 • V roce 2007 nastala další změna. K pěším trasám jsme přidali cyklotrasy. Dříve byla nejdelší trasa pochodu v délce 50 km, od roku 2008 je to pouze 35 nebo 30 km.
 • V minulých letech také turistický oddíl vyhlašoval při pochodu nejstaršího, nejvzdálenějšího a nejmladšího účastníka. Některých pochodů se zúčastnili i turisté z partnerských měst z Německa a Polska.