Ztráty a nálezy

Ztráty a nálezy - seznam věcí v úschově

Pořadové číslo

Datum  nálezu

Místo nálezu

Popis nalezené věci

1/2024

03. 01. 2024                            

před panelovými domy – Raspenava, Moskevská   klíč od kola, motocyklu……..      
2/2023

31.08.2023        

BČS EuroOil Finanční hotovost
1/2023 03. 07. 2023              Motokrosová dráha Raspenava Svazek 4 klíčů       
7/2022 30. 8. 2022 Raspenava Průkaz zdravotního pojištění
6/2022 29. 8. 2022 Sportovní areál Raspenava Turistický batoh
5/2022

4. 8. 2022       

Chodník před MěÚ Raspenava  Svazek klíčů
4/2022 14. 6. 2022 Před panelovými domy v ul. Moskevská

Svazek klíčů

3/2022 13. 5. 2022   Kartička -  ČS Bankovní spojení ke spor. účtu
2/2022 11. 5. 2022   Peněženka dámská
1/2022 8. 3. 2022 VYZVEDNUTO Peněženka dámská
1/2021 1. 4. 2021 Hřbitov SVAZEK KLÍČŮ

4/2020         

22.10.2020      Hřbitov SVAZEK KLÍČŮ

3/2020

2.9.2020   Peněženka s finančním obnosem
2/2020 1. 7. 2020   Finanční obnos
1/2020 25. 6. 2020 Raspenava pošta Mobilní telefon
3/2019 28.11.2019 Raspenava Mobilní telefon
2/2019 6.11.2019 U lékárny Raspenava klíč s plastovým rozlišovačem

1/2019

1.7.2019 místo neoznámeno PČR Dětské jízdní kolo zn.  SUPERIOR
4/2018 26. 11. 2018 Luční ulice Mobilní telefon
3/2018 12. 11. 2018   "Plechový předmět pro muže"
2/2018 23. 11. 2018 Autobusová zast. U Lékárny Raspenava Dámský červený skládací deštník

3/2017                     

  7. 11.  2017   

katastr obce Raspenava, ul. Nádražní 

pánské jízdní kolo

2/2017

  8. 9. 2017

katastr obce Raspenava, ul. Liberecká

dětské jízdní kolo

1/2017      

 5. 6. 2017

 Dětské hřiště u "Monťáku"

Mobilní telefon

3/2016                

 18.10.2016

 ul. Nábřeží

svazek klíčů

2/2016

23. 8. 2016

neuvedeno

Batoh s oblečením

1/2016

30. 3. 2016

Luhová ulice

Zvíře - koza

3/2015

17. 7. 2015

neuvedeno

látkový opasek, koženková peněženka, penál na propisovací tužky, kovové pouzdro na cigarety, 3 ks propisovacích tužek, emisní karta, členský průkaz ČSSD, zelená karta, různé písemnosti a vizitky

2/2015

22. 4. 2015

neuvedeno

jízdní kolo

 

Ztráty a nálezy

Problematiku ztrát a nálezů upravuje ust. § 1045 až § 1065 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Na základě těchto ustanovení je ten, kdo najde ztracenou věc, povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen ji odevzdat obci, na jejímž území k nálezu došlo.

Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 3 let od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví obce. Obec posoudí a ohodnotí stav a cenu věci, po té dojde k její likvidaci nebo ji poskytne k prodeji.

Přihlásí-li se úřadu vlastník věci před uplynutím lhůty 3 let od jejího odevzdání úřadu, je vyzván odpovědným zaměstnancem k prokázání totožnosti a identifikaci ztracené věci tak, aby prokázal, že mu věc náleží. Vlastník věci je rovněž dle občanského zákoníku povinen nahradit městu náklady, které mu vznikly v souvislosti s jejím opatrováním.

Nalezené doklady (občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy apod.) se předávají tomu odboru městského úřadu, který zajišťuje příslušnou agendu.
Nalezené věci je možné odevzdat a vyzvednout na adrese:

 Městský úřad

Jaroslava Kasalová
matrika a evidence obyvatel
Fučíkova 421
Raspenava

 dv. č. 106

Městský úřad Raspenava oznamuje všem občanům, že dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění je ten, kdo najde ztracenou věc, povinen ji vrátit tomu, kdo ji ztratil. Ten, kdo věc ztratil, nemusí být vždy vlastníkem, může to být i nájemce nebo vypůjčitel.

Pokud není jasné, komu věc vrátit, odevzdá nálezce věc provozovateli zařízení (nádraží, úřad, vlak, autobus, banka, pojišťovna), ve kterém byla nalezena. Pokud byla daná věc nalezena mimo taková zařízení, musí se nález oznámit obci, na jejímž území byla věc nalezena, a to do tří dnů od nálezu. Obec nález vyhlásí na svých webových stránkách.

V případě města Raspenava je orgánem příslušným k přebírání, uchovávání a vydávání nálezů Městský úřad Raspenava. Příslušným pracovištěm, kde je možno odevzdávat nálezy, je kancelář matriky a evidence obyvatel č. dveří 106, kde je možno odevzdávat nálezy, které mají nějakou hodnotu či význam, nikoliv věci zjevně porušené, zničené či zkažené (jídlo) a věci, u nichž se nakládání s nimi řídí zvláštními předpisy (chemikálie, výbušniny, jedy, zbraně, zvířata, autovraky apod.).

Zde se mohou v úřední hodiny o své věci trvale hlásit všichni majitelé ztracených věcí buď osobně nebo telefonicky na čísle 482 360 449. Vyzvednout si lze nalezenou věc pouze osobně po identifikaci, sepsání a podepsání protokolu.

Pokud se o věc nikdo nepřihlásí do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může město Raspenava, kterému byla věc nálezcem odevzdána, nakládat s věcí jako poctivý držitel (tedy brát z ní plody a užitky). Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu, vydá se mu věc po zaplacení nákladů za úschovu a nálezného.

Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, stane se město Raspenava, kterému byla věc nálezcem odevzdána, vlastníkem věci.