Žádosti a formuláře

Vzor žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ZDE.
Vzor odvolání podle § 16 zákona č. 106/1999 ZDE.
 

Příloha č. 1 k veřejnoprávní smlouvě - formlář žádosti o dotaci z rozpočtu města Raspenavy najdete ZDE.
Příloha č. 2 k veřejnoprávní smlouvě – formulář k vyúčtování dotace z rozpočtu města Raspenavy najdete ZDE.

 

 

Raspenava mapa Vzory, formuláře a žádosti z oblasti územního plánování a stavebního řádu naleznete ZDE.

kácení dřevin Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ZDE.

kanál Žádost o připojení na kanalizaci naleznete ZDE.