Formuláře stavební úřad

1. Oznámení záměru (územní souhlas)1. Oznámení záměru (územní souhlas) 18. Přidělení č.p. _ ev.č. (stavby povolené od 30.6.2006 a dokončené do 31.12.2017).pdf18. Přidělení č.p. _ ev.č. (stavby povolené od 30.6.2006 a dokončené do 31.12.2017).pdf
2. Územní rozhodnutí2. Územní rozhodnutí 19. Změna stavby před jejím dokončením.pdf19. Změna stavby před jejím dokončením.pdf
3. Společné oznámení záměru3. Společné oznámení záměru 20. Předčasné užívání20. Předčasné užívání
4. Společné povolení4. Společné povolení 21. Prodloužení lhůty předčasného užívání21. Prodloužení lhůty předčasného užívání
5. Ohlášení stavby5. Ohlášení stavby 22. Výjimka z technických požadavků22. Výjimka z technických požadavků
6. Stavební povolení6. Stavební povolení 23. Ověření dokumentace skutečného provedení stavby _ pasport23. Ověření dokumentace skutečného provedení stavby _ pasport
7. Dodatečné povolení7. Dodatečné povolení 24. Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora24. Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
8. Ohlášení odstranění8. Ohlášení odstranění 25. Rozhodnutí o ochranném pásmu25. Rozhodnutí o ochranném pásmu
  26. Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území26. Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
10. dělení a scelování pozemků - ROZHODNUTÍ10. dělení a scelování pozemků - ROZHODNUTÍ 27. Rozhodnutí o změně využití území27. Rozhodnutí o změně využití území
11. Ohlášení stavebních úprav a udržovacích prací11. Ohlášení stavebních úprav a udržovacích prací 28. Změna druhu pozemku28. Změna druhu pozemku
12. Ohlášení stavebních úprav a udržovacích prací pro změnu v užívání části stavby12. Ohlášení stavebních úprav a udržovacích prací pro změnu v užívání části stavby 29. Povolení informačního, reklamního a propagačního zařízení29. Povolení informačního, reklamního a propagačního zařízení
13. Změna užívání stavby13. Změna užívání stavby 30. Povolení stavby ke zkušebnímu provozu30. Povolení stavby ke zkušebnímu provozu
14. Kolaudační souhlas14. Kolaudační souhlas 31. Prodloužení lhůty zkušebního provozu31. Prodloužení lhůty zkušebního provozu
15. Kolaudační rozhodnutí15. Kolaudační rozhodnutí 32. Prodloužení platnosti stavebního povolení32. Prodloužení platnosti stavebního povolení
16. Kolaudační rozhodnutí16. Kolaudační rozhodnutí 33. Prodloužení lhůty k dokončení stavby33. Prodloužení lhůty k dokončení stavby
17. Ohlášení dokončení stavby (povolené od 30.6.2006 a dokončené do 31.12.2017).pdf17. Ohlášení dokončení stavby (povolené od 30.6.2006 a dokončené do 31.12.2017).pdf 34. Doplnění žádosti34. Doplnění žádosti