Územní plán Raspenava

RASPENAVA

 

www.raspenava.cz

Úřad územního plánování oznamuje, že v současné době probíhá projednání nového územního plánu Raspenava, který je ve fázi projednání dokumentace „Návrhu územního plánu pro společné jednání s dotčenými orgány“ dle § 50 stavebního zákona. Projednávaná dokumentace je v elektronické podobě uložena k veřejnému nahlédnutí  viz níže. Dokumentace v listinné podobě je uložena na níže uvedených místech:

- Městský úřad Raspenava, v kanceláři stavebního úřadu, na adrese: Fučíkova 421, 463 61 Raspenava,

- Městský úřad Frýdlant, úřad územního plánování, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, v kanceláři č. 20 ve 2. patře budovy „B“.

Veřejná vyhláška o „Doručení Návrhu územního plánu Raspenava“ byla vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Frýdlant  a úřední desce Městského úřadu Raspenava http://www.raspenava.cz/uredni-deska/ v termínu od 30.6.2016  do 15.8.2016.

Do doby projednání a vydání nového územního plánu Raspenava zůstává v platnosti stávající územní plán, tj. ÚPNSÚ Raspenava z roku 2002 , včetně jeho platných změn (viz níže).

 

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN (v projednání) 

Návrh ÚZEMNÍHO PLÁNU RASPENAVA pro veřejné projednání

 
Textová část
 
 
 
 
Grafická část
 

Návrh ÚZEMNÍHO PLÁNU RASPENAVA pro společné jednání_04.2016

 

Textová část

Raspenava_UP_NA_text.pdf
Raspenava_UP_NA_text_oduvodneni.pdf​

 

Grafická část

Raspenava_UP_NA_1_zakladni.pdf
Raspenava_UP_NA_2_hlavni.pdf
Raspenava_UP_NA_3_technicky.pdf
Raspenava_UP_NA_4_VPS.pdf
Raspenava_UP_NA_5_koordinacni.pdf
Raspenava_UP_NA_6_sirsi.pdf
Raspenava_UP_NA_7_zabory.pdf

 

Zadání ÚP Raspenava (r. 2015)

Zadání ÚP Raspenava 04.2015 (schváleno)
výkres technické infrastruktury
problémový výkres


Platný Územní plán ÚPNSÚ (r. 2002)

Územní plán Raspenava - část 1 - obrázek ve formátu TIFF velikost 43 Mb
Územní plán Raspenava - část 2 - obrázek ve formátu TIFF velikost 49 Mb
Územní plán Raspenava - část 3 - obrázek ve formátu TIFF velikost 47 Mb
Územní plán Raspenava - část 4 - obrázek ve formátu TIFF velikost 43 Mb

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o vyhlášení závazné části územního plánu obce Raspenava - PDF 650 Kb

 

1. ZMĚNA ÚPNSÚ (r. 2005)

2. ZMĚNA ÚPNSÚ (r. 2011)