Územní plán Raspenava

RASPENAVA

ÚZEMNÍ PLÁN RASPENAVA 9/2020 s účinností od 13. 3. 2021

 

Zastupitelstvo města Raspenava vydalo na svém 1. veřejném zasedání, konaném 24. února 2021 usnesením č. 12/01/21 Územní plán Raspenava opatřením obecné povahy č.1/2021. Opatření obecné povahy č. 1/2021 nabylo účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení vyhlášky.

Textová část

RASPENAVA_UP_NA_VYDANI_text_navrh
RASPENAVA_UP_NA_VYDANI_text_oduvodneni
 

Grafická část

Raspenava_UP_NA_VYDANI_01_Vykres zakladniho cleneni uzemi
Raspenava_UP_NA_VYDANI_02_Hlavni vykres
Raspenava_UP_NA_VYDANI_03_Vykres koncepce TI
Raspenava_UP_NA_VYDANI_04_Vykres VPS_VPO_asanaci
Raspenava_UP_NA_VYDANI_05_Koordinacni vykres
Raspenava_UP_NA_VYDANI_06_Vykres sirsich vztahu
Raspenava_UP_NA_VYDANI_07_Vykres zaboru PF

 
Územní studie ÚS3 - pro lokalitu Z24, Město Raspenava