Frýdlantsko 2030

Pojďme tvořit Frýdlantsko 2030

Před 20 lety, na přelomu září a října 1997, jsme (po několikaměsíční přípravě) prožili intenzivní týden setkávání, terénních exkurzí a diskusí o současnosti a budoucnosti Frýdlantska. Říkali jsme tomu tehdy „Frýdlantsko a Jizerské hory – lidé v krajině“. Možná si někteří z vás vzpomenou, že našeho programu se zúčastnil tým námi vybraných expertů z různých evropských zemí i z USA; jejich postřehy a náměty, sepsané v krátké závěrečné zprávě, byly pro nás velmi zajímavé a doplňovaly výsledky našich „vnitrofrýdlantských“ debat.

Uplynulo 20 let. Chtělo by se říci, že těch 20 let uplynulo jako voda, která je v životě lidí na Frýdlantsku tak určující, významná a (řečeno s Marií Matuškovou) krásná i strašlivá. Členové Dobrovolného svazku obcí Frýdlantsko v čele s Vladimírem Stříbrným, Milanem Götzem a Danem Ramzerem  došli k závěru, že je čas ohlédnout se za těmito uplynulými 20 lety, uvědomit si, co se za tu dobu na Frýdlantsku podařilo a jak se Frýdlantsko změnilo, a zamyslet se znovu nad tím, jak by měla vypadat společná frýdlantská budoucnost. Nehodláme vytvářet stovky stran dokumentů popsaných nesrozumitelným jazykem; chceme promyslet a popsat živou společnou představu o tom, co je na Frýdlantsku zapotřebí udělat, kam napřít energii lidí i peněz a o jakou podobu Frýdlantska a života v něm usilovat.  

Tato představa nevznikne od stolu. Je samozřejmě zapotřebí pracovat s daty, vyhodnotit dosavadní realizované projekty a zjistit, jak nás ovlivní záměry na úrovni Libereckého kraje. Ale kromě toho, a možná především, je třeba mluvit s lidmi, kteří na  Frýdlantsku pracují, odpočívají, vychovávají děti, žijí. Abychom toto dokázali udělat a do června 2018 proces vzniku strategického dokumentu zdárně dokončit, potřebujeme Vaši radu a pomoc.

Naše společné myšlenky shromáždíme a setřídíme do společného (strategického) dokumentu.

Tento (strategický) dokument pomůže zástupcům frýdlantských obcí odhalit směr, kam chceme, aby se Frýdlantsko ubíralo.

Stanovené cíle nepůjdou naplnit hned, ale když se zapojíte  i Vy, budeme v cíli dříve.

To jestli se očekávání náplní, bude záležet i na Vás.