Detail

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na poskytování služby v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko Číslo smlouvy: DSO 12/2020 - Most k naději, z. s. 

calendar 07.07.2020

DSO - Mikroregion Frýdlantsko