Detail

Veřejná vyhláška - Oznámení o zveřejnění Návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a o konání veřejného projednání tohoto Návrhu

calendar 05.06.2024

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu