Detail

Veřejná vyhláška - Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a o konání veřejného projednání tohoto návrhu

calendar 08.03.2023

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního úřadu