Úřední deska

Veřejnoprávní smlouvy

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na poskytování služby v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko Číslo smlouvy: DSO 12/2020 - Most k naději, z. s. 

Zdroj: DSO - Mikroregion Frýdlantsko
Platnost: 7. 7. 2020 - 31. 7. 2023
Veřejné vyhlášky

Opatření obecné povahy

Zdroj: Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Platnost: 7. 4. 2020 - 31. 12. 2022
Veřejné vyhlášky

Opatření obecné povahy

Zdroj: Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Platnost: 10. 12. 2019 - 31. 12. 2022
Veřejné vyhlášky

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Zdroj: Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Platnost: 4. 9. 2019 - 31. 12. 2022
Oznámení

Oznámení o zveřejnění dle zákona 250/2000 Sb.

Zdroj: Dobrovolný svazek obcí - Mikroregion Frýdlantsko
Platnost: 19. 6. 2019 - (do odvolání)
Veřejné vyhlášky

Opatření obecné povahy

Zdroj: Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
Platnost: 4. 4. 2019 - 31. 12. 2022
Oznámení

GDPR - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Zdroj: Město Raspenava
Platnost: 24. 5. 2018 - (do odvolání)
Smlouvy

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 20/2015

Zdroj: Město Raspenava
Platnost: 9. 12. 2015 - 31. 12. 2025
Smlouvy

Smlouva o dílo č. 029/2015 - Oprava místní komunikace Peklo

Zdroj: Město Raspenava
Platnost: 10. 11. 2015 - 31. 12. 2025
Smlouvy

Smlouva o dílo č. D001/2015/18/7 - Výstavba dětského hřiště

Zdroj: Město Raspenava
Platnost: 23. 10. 2015 - 31. 12. 2025
Smlouvy

Smlouva o dílo č. 20/15 o provedení stavebních prací

Zdroj: Město Raspenava
Platnost: 22. 10. 2015 - 31. 12. 2025
Smlouvy

Smlouva Silkom - Oprava MK Raspenava

Zdroj: Město Raspenava
Platnost: 15. 4. 2015 - 31. 12. 2025
Smlouvy

Smlouva o dílo - dodatek č. 1 - JSS - Obnova stavby preventivní infrastruktury - oprava zatrubněného vodního toku

Zdroj: Město Raspenava
Platnost: 15. 4. 2015 - 31. 12. 2025
Smlouvy

Smlouva o dílo - JSS - Obnova stavby preventivní infrastruktury - oprava zatrubněného vodního toku

Zdroj: Město Raspenava
Platnost: 15. 4. 2015 - 31. 12. 2025
Smlouvy

Smlouva o dílo - Silkom - Oprava zdi v ul. Luhová

Zdroj: Město Raspenava
Platnost: 15. 4. 2015 - 31. 12. 2025
Smlouvy

Smlouva o dílo - Silkom - Oprava komunikace nad hřištěm

Zdroj: Město Raspenava
Platnost: 15. 4. 2015 - 31. 12. 2025
Smlouvy

Kupní smlouva na ,,žací traktor ISEKI SXG 326 HL"

Zdroj: Město Raspenava
Platnost: 16. 2. 2015 - 31. 12. 2025
Ostatní smlouvy

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje "Fond solidarity EU"

Zdroj: Město Raspenava
Platnost: 22. 10. 2014 - 31. 12. 2025
Oznámení

Ztráty a nálezy - oznámení

Zdroj: Město Raspenava
Platnost: 17. 2. 2009 - (do odvolání)

Zadejte text