Úřední deska

Úřední deska

Sbírka zákonů ČR - o přijetí krizového opatření ze dne 12. 10. 2020

Zdroj: Vláda ČR
Platnost: 13. 10. 2020 - (do odvolání)
Oznámení

Nařízení Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci č. 1/2020 ze dne 22. 7. 2020

Zdroj: Krajská hygienická stanice Libereckého kraje
Platnost: 23. 7. 2020 - (do odvolání)
Veřejnoprávní smlouvy

Veřejnoprávní smlouva č. 2020007 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Raspenava

Zdroj: Město Raspenava
Platnost: 20. 7. 2020 - 20. 7. 2023
Oznámení

Oznámení o zveřejnění smluv k dotačnímu programu

Zdroj: DSO - Mikroregion Frýdlantsko
Platnost: 7. 7. 2020 - 31. 7. 2023
Veřejnoprávní smlouvy

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na poskytování služby v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko. Číslo smlouvy: DSO 07/2020 - Domov Raspenava

Zdroj: DSO - Mikroregion Frýdlantsko
Platnost: 7. 7. 2020 - 31. 7. 2023
Veřejnoprávní smlouvy

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na poskytování služby v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko Číslo smlouvy: DSO 08/2020 - Maják NMPS, z. ú. 

Zdroj: DSO - Mikroregion Frýdlantsko
Platnost: 7. 7. 2020 - 31. 7. 2023
Veřejnoprávní smlouvy

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na poskytování služby v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko Číslo smlouvy: DSO 06/2020 - Diakonie ČCE

Zdroj: DSO - Mikroregion Frýdlantsko
Platnost: 7. 7. 2020 - 31. 7. 2023
Veřejnoprávní smlouvy

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na poskytování služby v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko Číslo smlouvy: DSO 03/2020 - Domov U Spasitele

Zdroj: DSO - Mikroregion Frýdlantsko
Platnost: 7. 7. 2020 - 31. 7. 2023
Veřejnoprávní smlouvy

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na poskytování služby v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko Číslo smlouvy: DSO 05/2020 - Diecézní charita Litoměřice

Zdroj: DSO - Mikroregion Frýdlantsko
Platnost: 7. 7. 2020 - 31. 7. 2023
Veřejnoprávní smlouvy

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na poskytování služby v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko Číslo smlouvy: DSO 09/2020 - Centrum LIRA, z. ú.

Zdroj: DSO - Mikroregion Frýdlantsko
Platnost: 7. 7. 2020 - 31. 7. 2023
Veřejnoprávní smlouvy

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na poskytování služby v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko Číslo smlouvy: DSO 11/2020 - Člověk v tísni, o. p. s. 

Zdroj: DSO - Mikroregion Frýdlantsko
Platnost: 7. 7. 2020 - 31. 7. 2023
Veřejnoprávní smlouvy

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na poskytování služby v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko Číslo smlouvy: DSO 13/2020 - Diakonie Beránek z. s. 

Zdroj: DSO - Mikroregion Frýdlantsko
Platnost: 7. 7. 2020 - 31. 7. 2023
Veřejnoprávní smlouvy

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na poskytování služby v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko Číslo smlouvy: DSO 10/2020 - ADVAITA, z. ú.

Zdroj: DSO - Mikroregion Frýdlantsko
Platnost: 7. 7. 2020 - 31. 7. 2023
Veřejnoprávní smlouvy

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na poskytování služby v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko Číslo smlouvy: DSO 12/2020 - Most k naději, z. s. 

Zdroj: DSO - Mikroregion Frýdlantsko
Platnost: 7. 7. 2020 - 31. 7. 2023
Oznámení

Oznámení o zveřejnění dle zákona 250/2000 Sb.

Zdroj: Dobrovolný svazek obcí - Mikroregion Frýdlantsko
Platnost: 19. 6. 2019 - (do odvolání)
Oznámení

GDPR - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Zdroj: Město Raspenava
Platnost: 24. 5. 2018 - (do odvolání)
Smlouvy

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 20/2015

Zdroj: Město Raspenava
Platnost: 9. 12. 2015 - 31. 12. 2025
Smlouvy

Smlouva o dílo č. 029/2015 - Oprava místní komunikace Peklo

Zdroj: Město Raspenava
Platnost: 10. 11. 2015 - 31. 12. 2025
Smlouvy

Smlouva o dílo č. D001/2015/18/7 - Výstavba dětského hřiště

Zdroj: Město Raspenava
Platnost: 23. 10. 2015 - 31. 12. 2025
Smlouvy

Smlouva o dílo č. 20/15 o provedení stavebních prací

Zdroj: Město Raspenava
Platnost: 22. 10. 2015 - 31. 12. 2025