Detail

Oznámení o zveřejnění - "Plán udržitelné městské mobility Liberec - Jablonec nad Nisou" včetně vyhodnocená vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví

calendar 11.10.2021

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství