Zastupitelstvo a rada města

Starosta města: Mgr. Josef Málek (482 360 432, 725 125 661) josef.malek@raspenava.cz

Místostarosta: Jaromír Hanzl (482 360 433, 725 076 524) jaromir.hanzl@raspenava.cz

 

Zastupitelstvo města:

Mgr. Josef Málek Hana Vilímová
Jaromír Hanzl Vladislav Kobera
Hana Petříčková Mgr. Blanka Novotná
Ladislav Belda Mgr. Petr Chvojka
MUDr. Milan Roček Libor Wolf
Zdeněk Šmíd Ing. Petr Donát
Mgr. Jan Málek, MBA Miroslav Kocek
Ondřej Ječný  

 

 

Rada města:

Mgr. Josef Málek
Jaromír Hanzl
Mgr. Jan Málek, MBA
Hana Vilímová
Libor Wolf