Obecně závazné vyhlášky

Přehled platných obecně závazných vyhlášek

Obecně závazná vyhláška města č. 4/2023
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška města č. 3/2023
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města č. 2/2023
Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška města č. 1/2023
Obecně závazná vyhláška města Raspenava, kterou se stanoví společný školský obvod základní školy

Obecně závazná vyhláška města č. 2/2021
Obecně závazná vyhláška města o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019
Obecně závazná vyhláška o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018
Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Raspenavy

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 nebyla přijata

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014
Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Raspenavy č. 14/2006 o vytvoření a použití účelových prostředků „Městského fondu pro bydlení“ na území města Raspenavy.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012
Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005
Obecně závazná vyhláška o vyhlášení závazné části územního plánu obce Raspenava


Archiv nahrazených obecně závazných vyhlášek

Obecně závazná vyhláška města č. 1/2021  
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019
Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o nakládání se stavebním odpadem na území města Raspenava

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Příloha č. 1k obecně závazné vyhlášce č. 3/2019Příloha č. 1k obecně závazné vyhlášce č. 3/2019

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015
Obecně závazná vyhláška, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňovaání komunálních odpadů na území města Raspenavy

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010
Vyhláška o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
Obecně závazná vyhláška o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška č. 15/2006
Vyhláška kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další případy, kdy právnické osoby a podnikající fyzické osoby zřizují požární hlídky.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2014
Obecně závazná vyhláška, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Raspenava

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007
Vyhláška o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Raspenavy.

Obecně závazná vyhláška č. 14/2006
Vyhláška o vytvoření a použití účelových prostředků „MĚSTSKÉHO FONDU PRO BYDLENÍ“ na území města Raspenavy

Obecně závazná vyhláška vyhláška č. 1/2010
Vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jinéhoprávního předpisu

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010
Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Raspenavy