Detail aktuality

Informace pro občany

Vážení spoluobčané,

v sobotu uplyne měsíc od vyhlášení NOUZOVÉHO STAVU vládou České republiky z důvodu ohrožení zdraví s prokázáním výskytu koronaviru na území ČR. Sněmovna dne 7. 4. 2020 odhlasovala prodloužení NOUZOVÉHO STAVU do 30. dubna 2020. Opatření v Česku se mají pozvolna uvolňovat. Začaly se otevírat pro veřejnost sběrné dvory (v Raspenavě ve středu od 14.00 do 18.00 hodin, v sobotu od 10.00 do 16.00 hodin) a výkupny surovin, ale také některá venkovní sportoviště (taková v Raspenavě nemáme). Ve čtvrtek se budou moci otevřít hobbymarkety a prodejny jízdních kol, po Velikonocích vláda slíbila další rozvolnění přijatých opatření.

S ohledem na danou situaci nevychází Raspenavský zpravodaj, a tak si dovolím zde uvést alespoň informace z jednání městské rady. Od doby vyhlášení nouzového stavu k dnešnímu dni proběhla tři jednání rady města, na kterých bylo projednáno a schváleno uzavření mateřské školy od pondělí 23. března 2020 až do odvolání, opatření města k ochraně obyvatelstva před koronavirem (uzavření úřadu, ochrana nájemníků v Domě s pečovatelskou službou, zjišťování potřebnosti pomoci u věkové skupiny 65 a výše, informování obyvatelstva přes webové stránky, sms, městský rozhlas, letáky do schránky, rozvážení roušek a dezinfekce, pomoc obyvatelstvu se zajišťováním potravin, léků apod., zajištění stravování, systém evidování roušek v případě darovaných, či jinak získaných roušek a těch, které město předá potřebným, zpřístupnění facebookových stránek města, jako další informační kanál), návrh opatření na zajištění ochrany obyvatelstva  při eskalaci výskytu a dramatického nárůstu nakažených virem, prominutí nájemného za půl roku z užívání nebytových prostor v majetku města provozovaných OSVČ, poskytnutí příspěvku ve výši 28.310,- Kč na transparentní účet č. 1277277277/0100, který zřídil Liberecký kraj, pro veřejnou sbírku „Veřejná sbírka Liberecký kraj sobě!" COVID-19, poskytnutí darů (vitamínů, potravinová pomoc) občanům v Domě s pečovatelskou službou, dětem v Domovu Raspenava a osamělým občanům.

Dále upozorňuji, že ve středu 8. 4. a ve čtvrtek 9. 4. 2020 bude, přímo do domácností, prováděn rozvoz textilních roušek pro potřebné a dezinfekce pro ošetření rukou. V případě, že by vám v uvedených dnech nebyla dezinfekce předána zavolejte, a my vám ji neprodleně dodáme.

Chtěl bych poděkovat té drtivé většině našich spoluobčanů, chatařů a chalupářů, a v neposlední řadě i turistů, kteří respektují nařízení vlády týkající se nošení roušek a dodržují i ostatní pravidla stanovená vládou.

Mé největší poděkování patří všem, kdo dobrovolně šijí roušky pro potřebné. Děkuji také všem dobrovolníkům, kteří pomáhají potřebným spoluobčanům se zásobováním potravinami, léky apod. Děkuji i těm, kteří se přihlásili a zatím jejich služeb nebylo využito. Jak jsem již uvedl, všechny takové evidujeme a v případě, že se situace zhorší a počty potřebných se rapidně zvýší, rádi jejich služeb využijeme.

 

Vážení spoluobčané,

přeji Vám příjemné, a především klidné prožití svátků velikonočních, třebaže se nacházíme v „nedobrých časech“, kdy nelze tyto svátky oslavit spolu s příbuznými, přáteli a koledníky. Vydržme. Stále platí, že nejlepším známým řešením je vzájemná ochrana rouškou, častým mytím rukou, a především minimalizováním kontaktů mezi sebou.

Nezapomeňte, abyste v případě potřeby pomoci (zajištění a dovozu léků, hygienických potřeb, popřípadě potravin, roušek atd.) neváhali a kontaktovali zaměstnance našeho městského úřadu. Volejte i v případě, že víte o někom, kdo pomoc potřebuje.

 

Volejte na telefonní číslo: 482 360 431 nebo 482 360 445 v pracovní dny                  od 7:00 do 14:00 hodin, popřípadě použijte e-mail:

mesto.raspenava@raspenava.cz nebo radka.capkova@raspenava.cz,

popřípadě koronavirus@raspenava.cz.

 

Sledujte prosím oficiální webové stránky města – www.raspenava.cz

 

Připomínám, že pro možnost zasílání informací přes sms je nutné se registrovat na stránkách města www.raspenava.cz.

 

Pavel Lžičař

starosta