Detail aktuality

ZRUŠENO - Mobilní sběr nebezpečného a objemného odpadu z domácností

ZRUŠENO

O náhradním termínu budete informováni

 

Město Raspenava

 

zajišťuje sběr nebezpečného a objemného odpadu z domácností.

 

Mobilní sběr nebezpečného a objemného odpadu z domácností se uskuteční

v sobotu dne 4. dubna 2020

 

Jízdní řád mobilního sběru objemných a nebezpečných odpadů

 

Pořadí

Stanoviště

Příjezd

Odjezd

Doba pobytu na stanovišti

1

Moskevská, před bývalou kotelnou

7:00

7:10

10 min.

2

U čerpací stanice

7:15

7:25

10 min.

3

Hejnická, u Mysliveckého zátiší

7:30

7:40

10 min.

4

Hejnická, u bývalé hudební školy

7:45

7:55

10 min.

5

Hejnická, parkoviště U Rytíře

8:00

8:10

10 min.

6

Peklo, křižovatka u seníku

8:15

8:25

10 min.

7

Fučíkova, parkoviště u Městského úřadu

8:30

8:40

10 min.

8

Luhová, u plakátovací plochy (odboč. Slunečná)

8:45

8:55

10 min.

9

Fučíkova, parkoviště Pacholíkovi

9:00

9:10

10 min.

10

Liberecká, u odbočky ke Kučerům

9:15

9:25

10 min.

11

V Údolí, u bývalé lávky

9:30

9:40

10 min.

12

Frýdlantská, proti autobusové zastávce V Aleji

9:45

9:55

10 min.

 

 

Občané mohou v uvedené době a na uvedených místech bezplatně odložit objemný odpad z domácností a vytříděné nebezpečné složky komunálního odpadu.

 

Objemným odpadem z domácností se rozumí zejména:

Objemné složky komunálního odpadu, které se nevejdou do sběrných nádob a nejsou zařazeny mezi nebezpečné odpady a nejsou využitelnými surovinami (např. staré matrace, plastový nábytek, vyřazená sanitární keramika apod.)

 

Vytříděnými nebezpečnými složkami komunálního odpadu se rozumí zejména:

 

20 01 13 – Rozpouštědla

20 01 14 – Kyseliny

20 01 15 – Zásady

20 01 17 – Fotochemikálie

20 01 19 – Pesticidy

20 01 21 – Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

20 01 23 – Vyřazená zařízení obsahující

               chlorofluorouhlovodíky (lednice apod.)

20 01 26 – Olej a tuk kromě jedlých

20 01 27 – Barvy, lepidla a pryskyřice

                  obsahující nebezpečné látky

20 01 29 – Detergenty obsahující nebezpečné

                  látky

20 01 31 – Nepoužitelná cytostatika

20 01 33 – Baterie a akumulátory

20 01 35 – Vyřazené elektrické a elektronické

                  zařízení

 

 

 

Občané jsou povinni řídit se pokyny obsluhy sběrných stanovišť a odkládat odpady na určená místa.    Je zakázáno  odnášet jakékoli odpady již odložené na sběrných stanovištích.

 

 

Výše uvedené odpady lze odevzdat i ve sběrném dvoře ve středu od 14 do 18 h a v sobotu od 10 do 16 h.

Dokument ke stažení ZDE.