Detail aktuality

Zpráva povodňové komise

Monitoring vodního toku Smědé a přítoků 22. a 23. 5. 2019 

Hasiči města Raspenavy se v tyto dny věnovali monitoringu situace na vodních tocích na území města Raspenavy. Cílem činnosti byla hlídková činnost a kontrola stavu vodních toků, vzestupu hladin, rozlivu atd. Zjištění byla předávána dále po toku do Frýdlantu a Višňové. Dále hlídka přijímala informace o dění výše na toku v Hejnicích. Předseda povodňové komise (starosta města) konstatoval dosažení 1. SPA v 8:10, dále hladina hlavního toku na KÚ města Raspenavy dosáhla dle vodočtu provozovaného městem jen velice krátkodobě hodnot pro 2. SPA, 2. SPA nebyl vyhlášen. Hlídková činnost byla fyzicky ukončena k 23. hodině. Dále probíhal monitoring stavu sledováním nejen městem provozovaných vodočtů přes webové stránky, sledována čidla v Raspenavě a výše na toku v Hejnicích v čase od půlnoci do 8. hodiny ranní. Vzhledem k vývoji vzestupu hladiny a následnému odtoku nebylo třeba provádět žádné záchranné práce, voda neopustila koryto řeky a nenapáchala žádné významné škody. V průběhu těchto dní nebyla hasičům ohlášena žádná další událost související s "velkou vodou".