Detail aktuality

Zápis k základnímu vzdělávání

Vážení rodiče,
povinná školní docházka v roce 2021/2022 začíná pro děti narozené od 1. září 2014 do 31. srpna 2015 a pro děti, které měly v loňském školním roce odklad školní docházky. Vzhledem k současné situaci proběhne s největší pravděpodobností zápis bez přítomnosti dětí. 

Zápis proběhne ve třech fázích: 

* Vyplňování žádostí o přijetí k povinné školní docházce (od 6. dubna 2021 do 23. dubna 2021) 

* Sběr vyplněných žádostí (26. dubna 2021) 

* Vyhodnocování žádostí a vydání rozhodnutí (27. dubna - 30. dubna 2021) 

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky pro školní rok 2021/2022, je nutné v době zápisu předložit posudek příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

Dne 27. 4. 2021 se můžete od 14:30 do 16:00 hodin v hlavní budově školy vyjádřit k podkladům řízení před vydáním rozhodnutí. 

K vyplnění žádosti o přijetí využijte, prosím aplikaci Zápisy Online - odkaz najdete na webových stránkách školy www.skolaraspenava.cz

(aplikace bude přístupná od 6. dubna 2021).