Detail aktuality

Z důvodu opětovných prací na opravě poruchy vodovodního řadu nepoteče voda

Dne 05.01.2022 z důvodu opětovných prací na opravě poruchy vodovodního řadu, bude přerušena dodávka pitné vody ve městě Raspenava.

Přerušení dodávky pitné vody se bude týkat celého města Raspenava.

Předpokládané časové rozmezí přerušení dodávky pitné vody bude na dobu nezbytně nutnou k opravě a to od 8:00 - 15:00 hod.

Po provedení opravy bude Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s. provedeno odkalení vodovodních řadů v dotčené oblasti.

Zákazníkům doporučujeme odtočení vody z vnitřních rozvodů a přípojky.

Za případné vzniklé potíže se všem předem omlouváme a děkujeme za pochopení.

 

Logo FVS Frýdlant

 

Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

Zahradní 768, 464 01 Frýdlant

Tel. 482 312 122