Detail aktuality

VÝTAH Z NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY ve vztahu k chovatelům prasat – nepodnikajícím fyzickým osobám

VÝTAH Z NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY ve vztahu
k chovatelům prasat – nepodnikajícím fyzickým osobám


Č. j. SVS/2022/157681-L z 2.12.2022

(Výtah zaměřen pouze k povinnostem ohlásit, oznámit
a provést porážku)

 

 • Čl. 2, odst. 2, písm. r:

Jde-li o nepodnikající fyzické osoby chovající prasata

 • provést domácí porážku všech jimi chovaných prasat, s výjimkou prasat chovaných v zájmovém chovu, a to nejpozději do 10 dnů od nabytí účinnosti tohoto nařízení
  (do 12.12.2022),
 • datum provedení domácí porážky oznámit minimálně
  3 dny předem na telefonní číslo 485 246 691 nebo mobil
  720 995 207 nebo e-mail: epodatelna.kvsl@svscr.cz

 

 • neregistrované kusy beztrestně nahlásit do kanceláře příslušného obecního úřadu, viz Čl. 2, odst. 2, písm. q:

 

 • Čl. 2, odst. 2, písm. q:

Ohlásit neprodleně obci, že je chovatelem prasat a poskytnout obci nezbytnou součinnost při provedení soupisu prasat dle odst. 4, písm. a) včetně předání čísla telefonu;

 

Údaje nahlaste telefonicky nebo e-mailem na: 482 360 441, lucie.sedova@raspenava.cz.

 

 • Čl. 4, písm. a):

sankce za nesplnění povinností vyplývajících z nařízení pro fyzickou osobu může být uložena dle §71 nebo §72 veterinárního zákona až do výše 100.000,- Kč.

 

Veškeré dotazy směrujte na telefonní číslo 485 246 691 nebo mobil 720 995 207 nebo e-mail epodatelna.kvsl@svscr.cz