Detail aktuality

V části Raspenavy nepoteče voda

Zítra dne 22.09.2023 z důvodu nutných prací na vodovodním řadu, bude přerušena dodávka pitné vody ve městě Raspenava. Přerušení dodávky pitné vody se bude týkat ulic Frýdlantská, Na Kopečku a Lesní. Předpokládané časové rozmezí přerušení dodávky pitné vody bude na dobu nezbytně nutnou k opravě a to od 07:30 - 13:00 hod. Po provedení opravy bude Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s. provedeno odkalení vodovodních řadů v dotčené oblasti. Zákazníkům doporučujeme odtočení vody z vnitřních rozvodů a přípojky. Za případné vzniklé potíže se všem předem omlouváme a děkujeme za pochopení.