Detail aktuality

V části Raspenavy nepoteče voda

Ve čtvrtek dne 20.10.2022 z důvodu nutných prací na vodovodním řadu, bude přerušena dodávka pitné vody ve městě Raspenava. 

Přerušení dodávky pitné vody se bude týkat lokality od " STK FOLDA - ul.Frýdlantská č.p. 772 - po Domov s pečovatelskou službou ul. Frýdlantská č.p. 532 ", Raspenava.

Časové rozmezí přerušení dodávky pitné vody bude na dobu nezbytně nutnou k opravě a to od 08:00 - 10:00 hod.

Po provedení opravy bude Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s. provedeno odkalení vodovodního řadu v dotčené oblasti.

Zákazníkům doporučujeme odtočení vody z vnitřních rozvodů a přípojky. 

Za případné vzniklé potíže se všem předem omlouváme a děkujeme za pochopení.

Logo FVS Frýdlant