Detail aktuality

ÚVĚR COVID pro podporu podnikatelů

ÚVĚR COVID pro podporu podnikatelů

 

Cílem programu je usnadnit přístup malým a středním podnikatelům k provoznímu financování, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.  

Žadatel má možnost získat bezúročný úvěr k úhradě provozních nákladů, a to v rozmezí 500 tis. Kč až 15 mil. Kč. Z úvěru lze uhradit náklady, které musíte platit, a aktuálně vám chybí prostředky, protože došlo k poklesu vašich příjmů.

Z úvěru lze uhradit mzdy, nájemné, náklady na energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, zásoby, materiál, drobný hmotný a nehmotný majetek a předfinancovat pohledávky. Z úvěru nelze uhradit splátky úvěrů nebo leasingu, a ani pořízení dlouhodobého (ne)hmotného majetku.

 

Více informací: https://www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/uver-covid/?fbclid=IwAR1PJ7IikZ8JLhvODUOq7skqoedBMxMfuL8Lwiufh3W41ShmdEsWI7kQ_UQ