Detail aktuality

Úhrady místních poplatků

ÚHRADY MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Upozorňujeme občany, že vždy do 31. března aktuálního roku jsou splatné místní poplatky,
a to poplatek ze psů (na celý rok) a poplatek TKO (odpady) na 1. pololetí (2. pololetí je
splatné do 31. července aktuálního roku).
Výše poplatků:
• TKO 660,– Kč za osobu a rok
• ze psa 300,– Kč za prvního psa

Při neuhrazení poplatků může být dle obecně závazné vyhlášky poplatek navýšen
až trojnásobně.
Poplatky lze hradit převodem z účtu, případně v hotovosti nebo kartou na městském úřadě.
V případě úhrady poplatků převodem lze hradit na číslo účtu:
19-86121574/0600
a variabilní symbol (VS) zůstává nezměněn – informaci o VS získáte na telefonních číslech
482 360 441 – poplatek TKO nebo 482 360 445 – poplatek ze psa. Složenky budou
zasílány pouze dlužníkům po termínu splatnosti poplatků.