Detail aktuality

Tisková zpráva Diecézní charity Litoměřice - Zdravotní péče na Frýdlantsku nekončí!

Diecézní charita Litoměřice důrazně vyvrací nepravdivé informace o ukončení zavedené domácí zdravotní péče ve Frýdlantském výběžku!
Litoměřice, 14. června 2024
V poslední době se v oblasti Frýdlantského výběžku množí spekulace a nepravdivé informace o ukončení poskytování zavedené domácí zdravotní péče Diecézní charity Litoměřice. Tyto informace se nezakládají na pravdě a Diecézní charita Litoměřice se od těchto dezinformací důrazně distancuje.
V souvislosti s rostoucím počtem komerčních řetězců, které v regionu začaly nabízet své služby domácí péče, dochází k mylnému předávání informací praktickým lékařům, pacientům a občanům. Tato situace vyvolává neopodstatněné obavy o dostupnost a kontinuitu zdravotní péče.
Diecézní charita Litoměřice nikdy neukončovala a ani neplánuje ukončit poskytování zavedené péče v rámci svých vysoce kvalitních služeb domácí zdravotní péče. Naopak, naše organizace se neustále zaměřuje na zvyšování kvality a profesionality svých služeb. V současné době jsme zapojeni do projektu zvyšování kvality poskytovaných služeb, v jehož rámci máme svého koordinátora kvality. Tento odborník garantuje, že naše péče je na vysoké profesionální úrovni.
Jak uvádí Mgr. Zdeňka Černá, vrchní sestra domácí péče: „Rádi bychom touto cestou uklidnili širokou veřejnost, starosty obcí, praktické lékaře i pacienty. Diecézní charita Litoměřice bude i nadále poskytovat kvalitní a dostupnou domácí zdra-votní péči. Naše základna se neustále rozšiřuje a zlepšuje, a to v úzké spolupráci s praktickými lékaři, kteří si naší spolu-práce váží a podporují nás v našem poslání.“
Diecézní charita Litoměřice se plně distancuje od neprofesionálních a neetických praktik, díky nimž se šíří nepravdivé informace o poskytované domácí zdravotní péči napříč regionem. Naší prioritou je a vždy bude poskytování péče na nejvyšší úrovni a zachování důvěry našich pacientů a partnerů.
Web: www.dchltm.cz

O Diecézní charitě Litoměřice: Diecézní charita Litoměřice poskytuje širokou škálu sociálních a zdravotních služeb včetně domácí zdravotní péče, a to již od roku 1992. Naše organizace se zaměřuje na poskytování vysoce kvalitní péče s důrazem na individuální přístup a respektu k potřebám každého pacienta.