Detail aktuality

Svoz tříděného odpadu v Raspenavě

Svoz tříděného odpadu probíhá v Raspenavě v intervalech:

žluté kontejnery na PET láhve a plast,

- jednou týdně, každý čtvrtek sudý i lichý týden

modré kontejnery na papír

- jednou za 14 dní, lichý týden ve čtvrtek (vybraná místa jsou svážena týdně)

červené nádoby na směsný plast a nápojové kartony

- jednou za 14 dní, liché týdny v pátek

zelené kontejnery na sklo

- jednou za měsíc

Odpad se odkládá pouze do nádob a to dle jejich určení. „Třídicí hnízdo“ není určené k odkládání dalšího odpadu mimo tyto nádoby, k tomuto lze využít sběrný dvůr.

Některá hnízda (zpravidla u hlavní silnice) jsou doplněna černou nádobou na směsný komunální odpad.

Instruktážní videa, jak nakládat s tříděným odpadem:

https://www.youtube.com/watch?v=-KANrnxo0Lc

https://www.youtube.com/watch?v=wDerqK-960U