Detail aktuality

Raspenava má dvě nové obecně závazné vyhlášky

Město Raspenava oznamuje, že na veřejném zasedání zastupitelstva města dne 27. 11. 2023 byly schváleny nové obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích.
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (TKO) a Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů.
Obecně závazné vyhlášky města nejdete na úřední desce města: www.raspenava.cz/uredni-deska/ostatni a ve sbírce právních předpisů: Výsledky hledání - SPP (gov.cz).

Splatnost místního poplatku TKO je 31. 3. celá částka 660,- Kč/os/rok, nebo 1. polovina poplatku 330,- Kč/os/rok do 31. 3. a 2. polovina poplatku 330,- Kč/os/rok do 31. 7.

Splatnost místního poplatku ze psů je 31. 3.

  1. za jednoho psa 300 Kč,
  2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 500 Kč,
  3. za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, 100 Kč,
  4. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let, 300 Kč.

Poplatky je možné uhradit v hotovosti nebo platební kartou v pokladně městského úřadu, nebo převodem na bankovní účet číslo: 19-86121574/0600, variabilní symbol se nemění. Informace na telefonních číslech: 482 360 44 (TKO), 482 360 445 (psi).