Detail aktuality

Projekt Živá jména

Jsme tu opět s projektem Živá jména! První fáze projektu zahrnuje sběr „živých jmen“, tedy běžně užívaných místních a pomístních názvů. Díky Vaší pomoci a velké účasti můžeme spustit i fázi druhou!

V ní je naším úkolem zjistit, kolik lidí názvy zapsané v mapě zná a jak moc jsou používány. Vstup do druhé fáze není nijak složitý. Stačí rozkliknout odkaz https://zivajmena-frydlantsko.gymfry.net a kliknout na příslušnou dlaždici. Automaticky se otevře interaktivní dotazník. Díky tomu zjistíme, jak jsou názvy v populaci rozšířené. Nejen, že se něco nového dozvíme o současné češtině, ale výsledky našeho projektu mohou najít i praktické využití. Mohou kupříkladu pomoci při pojmenovávání nových zastávek veřejné dopravy, nových sídelních útvarů nebo při komunikaci se záchrannými službami.

Tak pojďme do toho!

FrýdlantGymfry