Detail aktuality

Připomínáme úhrady místních poplatků

Upozorňujeme občany, že vždy do 31. března aktuálního roku jsou splatné místní poplatky, a to poplatek ze psů (na celý rok) a poplatek TKO (odpady) na 1. pololetí (2. pololetí do 31. července aktuálního roku). Výše poplatků: TKO: Kč 350,-- za osobu a rok, ze psa: Kč 50,-- za prvního psa. Při neuhrazení poplatků může být dle obecně závazné vyhlášky poplatek navýšen až trojnásobně.

Poplatky lze hradit převodem z účtu, případně v hotovosti nebo kartou na MěÚ Raspenava.
V případě úhrady poplatků převodem je č. účtu: 19-86121574/0600 a variabilní symbol zůstává nezměněn - informaci o VS získáte na čísle 482 360 441 (poplatek TKO), 482 360 445 (poplatek ze psa). Složenky budou zasílány pouze dlužníkům po termínu splatnosti poplatků.