Detail aktuality

Přerušení dodávky pitné vody

Zítra dne 06.09.2023 z důvodu nutných prací na opravě poruchy vodovodního řadu, bude přerušena dodávka pitné vody ve městě Raspenava. Přerušení dodávky pitné vody se bude týkat: ulice Nábřeží ulice Luční Předpokládané časové rozmezí přerušení dodávky pitné vody bude na dobu nezbytně nutnou k opravě a to od 08:00 - 09:00 hod. Po provedení opravy bude Frýdlantskou vodárenskou společností, a. s. provedeno odkalení vodovodních řadů v dotčené oblasti. Zákazníkům doporučujeme odtočení vody z vnitřních rozvodů a přípojky. Za případné vzniklé potíže se všem předem omlouváme a děkujeme za pochopení.

Bližší informace jsou na webu FVS.