Detail aktuality

Přerušení dodávky pitné vody

Dne 10.11.2022 z důvodu nutných prací na opravě poruchy vodovodního řadu, bude přerušena dodávka pitné vody ve městě Raspenava.

Přerušení dodávky pitné vody se bude týkat lokality - ul. Frýdlantská ( od ul. V Údolí - po ul. Novoměstská), Příčná, Na Kopečku, Lesní, Liberecká, Fučíkova ( od ul. Novoměstská - po ul. Liberecká).

Předpokládané časové rozmezí přerušení dodávky pitné vody bude na dobu nezbytně nutnou k opravě poruchy a to od 07:30 - 14:00 hod.

Po provedení opravy bude Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s. provedeno odkalení vodovodních řadů v dotčené oblasti. Zákazníkům doporučujeme odtočení vody z vnitřních rozvodů a přípojky.

Za případné vzniklé potíže se všem předem omlouváme a děkujeme za pochopení.

Logo FVS Frýdlant