Detail aktuality

Přerušení dodávky pitné vody

Zítra dne 04.01.2022 z důvodu nutných prací na opravě poruchy vodovodního řadu, bude přerušena dodávka pitné vody ve městě Raspenava.

Přerušení dodávky pitné vody se bude týkat celého města Raspenava.

Předpokládané časové rozmezí přerušení dodávky pitné vody bude na dobu nezbytně nutnou k opravě a to od 8:00 - 14:00 hod.

Po provedení opravy bude Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s. provedeno odkalení vodovodních řadů v dotčené oblasti.

Zákazníkům doporučujeme odtočení vody z vnitřních rozvodů a přípojky.

Za případné vzniklé potíže se všem předem omlouváme a děkujeme za pochopení.

Logo FVS Frýdlant