Detail aktuality

Přerušení dodávky pitné vody

Dne 09.12.2021 z důvodu nutných prací na opravě poruchy vodovodního řadu, bude přerušena dodávka pitné vody ve městě Raspenava.

Přerušení dodávky pitné vody se bude týkat ul. Příčná č.p. 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 488, 489, 997 a č.ev. 49.

Předpokládané časové rozmezí přerušení dodávky pitné vody bude na dobu nezbytně nutnou k opravě poruchy a to od 8:00 - 15:00 hod.

Po provedení opravy bude Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s. provedeno odkalení vodovodních řadů v dotčené oblasti.

Zákazníkům doporučujeme odtočení vody z vnitřních rozvodů a přípojky