Detail aktuality

POZOR - Úplná uzavírka

V termínu od 22. 7. 2020 do 31. 10. 2020 probíhá úplná uzavírka provozu na silnici ev. č. III/2904 (ul. Liberecká), z důvodu rekonstrukce žel. nadjezdu.

Objízdná trasa je vedena po veřejně přístupných účelových komunikacích, jednosměrně, pro dopravní obsluhu a vjezd na parkoviště a k severní části obce Oldřichov v Hájích. Ve směru na Oldřichov v Hájích (parkoviště) je objížďka vedena ul. Na Kopečku a ul. Lesní. V druhém směru je objížďka vedena komunikací, která vede před žel. viaduktem vpravo a napojí se na ul. Fučíkovu (za bývalou samoobsluhou „U Pacholíka“).   

V termínu od 27. 10. 2020 do 31. 10. 2020 bude objízdná trasa vedena obousměrně ul. Na Kopečku a ul. Lesní (bude řízena semafory).

V termínu od 1. 11. 2020 do 2. 11. 2020 budou uzavřeny dva železniční přejezdy, 1. mezi ulicemi  Na Kopečku a Lesní, 2. na komunikaci, která spojuje ulici Fučíkovu a Libereckou,  z důvodu opravy těchto dvou žel. přejezdů.

Od 1. 11. 2020 bude již zprůjezdněn železniční nadjezd v ul. Liberecká – na silnici ev. č. III/2904, který umožní průjezd až k severní části obce Oldřichov v Hájích (parkoviště).

Stanovená trasa objížďky je vyznačena v přiloženém schématu.

Ostatní podrobnosti o uzavírce včetně objízdných tras najdete na stránkách: http://www.dopravniinfo.cz/

 

 

Po dobu trvání úplné uzavírky na silnici č. III/2904 v Raspenavě dojde k dočasným změnám obsluhy zastávky:

Raspenava, Liberecká - neobsluhována bez náhrady; cestující budou odkázáni na nejbližší obsluhovanou zast. Raspenava, křiž. (vzdálená cca l km)