Detail aktuality

Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva financovaná z Dotačního fondu Libereckého kraje v roce 2024 

Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva financovaná z Dotačního fondu Libereckého kraje v roce 2024

Účelem je podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 kW do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a splňuje požadavky přílohy č. 11 zákona č. 201/2012 Sb., tj. kotle 3., 4. a 5. emisní třídy podle ČSN EN 303-5 a kotle s ekodesignem.

Žadatel: fyzická osoba nepodnikající vlastnící „rodinný dům“ na území Libereckého kraje, ve kterém je nainstalovaná nová akumulační nádoba.

Termín pro podání žádosti o dotaci: 1. 2. 2024 – 21. 10. 2024

Účelovou dotaci lze využít na již uskutečněné projekty v období od 1. ledna 2023 do data podání žádosti.

Dotace bude poskytnuta až do výše 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu do maximální výše 50.000 Kč.

Způsobilé výdaje souvisí zejména s:
•výdaji na pořízení akumulační nádoby vč. izolace
•výdaji na pořízení akumulační nádrže kombinované vč. izolace
•výdaji na připojení akumulační nádoby na otopnou soustavu

Podpora se nevztahuje na:
•nákup a instalaci akumulační nádoby k lokálnímu topeništi (např. krbové vložky, kamna)
•ohřev teplé užitkové vody (bojlery)
•nákup a instalaci akumulační nádoby ke kotli na pevná paliva o celkovém jmenovitém příkonu do 10 kW a nad 300 kW.

Více informací na: https://dotace.kraj-lbc.cz

Kontaktní osoba: Ing. Alena Klímová, tel.: 485 226 327, e-mail: alena.klimova@kraj-lbc.cz