Detail aktuality

Mobilní sběr nebezpečného a objemného odpadu z domácností

Mobilní sběr nebezpečného
a objemného odpadu z domácností

Sobota 13. dubna 2024

Jízdní řád mobilního sběru objemných a nebezpečných odpadů:

stanoviště

příjezd

odjezd

1

Moskevská, před bývalou kotelnou

7:00

7:10

2

Ludvíkovská, u čerpací stanice Čepro

7:15

7:25

3

Hejnická, u Mysliveckého zátiší

7:30

7:40

4

Hejnická, u „Lužanky“

7:45

7:55

5

Hejnická, parkoviště U Rytíře

8:00

8:10

6

Peklo, křižovatka u seníku

8:15

8:25

7

Fučíkova, parkoviště u Městského úřadu

8:30

8:40

8

Luhová, u plakátovací plochy (Slunečná)

8:45

8:55

9

Fučíkova, parkoviště Pacholíkovi

9:00

9:10

10

Liberecká, u studny (u Kučerů)

9:15

9:25

11

V Údolí, u mostu

9:30

9:40

12

Frýdlantská, proti autobusové zastávce

9:45

9:55

 

Občané mohou v uvedené době a na uvedených místech bezplatně odložit objemný odpad z domácností a vytříděné nebezpečné složky komunálního odpadu.

 

Objemným odpadem z domácností se rozumí zejména:

Objemné složky komunálního odpadu, které se nevejdou do sběrných nádob a nejsou zařazeny mezi nebezpečné odpady a nejsou využitelnými surovinami (např. staré matrace, plastový nábytek, vyřazená sanitární keramika apod.).

 

Nebezpečnými složkami komunálního odpadu se rozumí zejména:

Rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, elektrozařízení (lednice, televize, pračky apod.), oleje a tuky v uzavřených nádobách), barvy a další.

Občané jsou povinni řídit se pokyny obsluhy sběrných stanovišť a odkládat odpady na určená místa. Je zakázánoodnášet jakékoli odpady již odložené na sběrných stanovištích. Sběr slouží k odkládání uvedených odpadů, neslouží k odkládání např. stavebního odpadu.

Výše uvedené odpady (a další, vyjma stavebního odpadu) lze odevzdat i ve sběrném dvoře města, a to ve středu, v čase 14–18 hodin a v sobotu, v čase 10–16 hodin. Další informace k odpadům: https://raspenava.cz/mesto/prakticke-informace