Detail aktuality

Mobilní sběr nebezpečného a objemného odpadu z domácností

Mobilní sběr nebezpečného a objemného odpadu z domácností 

 

sobota dne 9. dubna 2022

 

Jízdní řád mobilního sběru objemných a nebezpečných odpadů:

Pořadí

Stanoviště

Příjezd

Odjezd

Doba pobytu na stanovišti

1

Moskevská, před bývalou kotelnou

7:00

7:10

10 min.

2

Ludvíkovská, u čerpací stanice Čepro

7:15

7:25

10 min.

3

Hejnická, u Mysliveckého zátiší

7:30

7:40

10 min.

4

Hejnická, u bývalé hudební školy (u „Lužanky“)

7:45

7:55

10 min.

5

Hejnická, parkoviště U Rytíře

8:00

8:10

10 min.

6

Peklo, křižovatka u seníku

8:15

8:25

10 min.

7

Fučíkova, parkoviště u Městského úřadu

8:30

8:40

10 min.

8

Luhová, u plakátovací plochy (odboč. Slunečná)

8:45

8:55

10 min.

9

Fučíkova, parkoviště Pacholíkovi

9:00

9:10

10 min.

10

Liberecká, u odbočky ke Kučerům (u studny)

9:15

9:25

10 min.

11

V Údolí, u mostu

9:30

9:40

10 min.

12

Frýdlantská, proti autobusové zastávce V Aleji

9:45

9:55

10 min.

 

Občané mohou v uvedené době a na uvedených místech bezplatně odložit objemný odpad z domácností a vytříděné nebezpečné složky komunálního odpadu.

 

Objemným odpadem z domácností se rozumí zejména:

Objemné složky komunálního odpadu, které se nevejdou do sběrných nádob a nejsou zařazeny mezi nebezpečné odpady a nejsou využitelnými surovinami (např. staré matrace, plastový nábytek, vyřazená sanitární keramika apod.)

 

Vytříděnými nebezpečnými složkami komunálního odpadu se rozumí zejména:

20 01 13–15 – Rozpouštědla, kyseliny, zásady

20 01 17 – Fotochemikálie

20 01 19 – Pesticidy

20 01 21 – Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

20 01 23 – Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky (lednice apod.)

20 01 26 – Olej a tuk kromě jedlých (v uzavřených nádobách)

20 01 27 – Barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

20 01 29 – Detergenty obsahující nebezpečné látky

20 01 31 – Nepoužitelná cytostatika

20 01 33 – Baterie a akumulátory

20 01 35 – Vyřazené elektrické a elektronické zařízení

 

Občané jsou povinni řídit se pokyny obsluhy sběrných stanovišť a odkládat odpady na určená místa.
Je zakázáno odnášet jakékoli odpady již odložené na sběrných stanovištích.

 

Výše uvedené odpady lze odevzdat i ve sběrném dvoře,
a to ve středu od 14 do 18 hodin a v sobotu od 10 do 16 hodin.

 

Další informace k odpadům: https://raspenava.cz/mesto/prakticke-informace