Detail aktuality

Likvidace roušek/respirátorů

1. Roušku/respirátor v domácnosti - zabalit extra do plastového sáčku a následně do odpadkového sáčku společně s ostatním domácím směsným odpadem. Takto lze následně standardně házet do černé popelnice na komunální odpad.

2. Likvidace směsného komunálního odpadu a bio odpadu od osob postižených covid-19, resp. osob v karanténě - postupovat dle návodu pro roušky - viz. bod 1.