Detail aktuality

KOTLÍKOVÉ DOTACE - SEMINÁŘ

Krajský úřad Libereckého kraje
vás zve na informační seminář pro žadatele o
KOTLÍKOVÉ DOTACE

ve Frýdlantě
26. 6. 2023 od 15 hodin
Radnice - zasedací místnost, 1. patro
náměstí T. G. Masaryka 37

Dozvíte se vše o podmínkách čerpání dotace na výměnu kotlů
na pevná paliva 1. nebo 2. emisní třídy pro nízkopříjmové domácnosti.
V závěru semináře bude prostor pro zodpovězení dotazů.
Vstup na seminář je zdarma bez nutnosti registrace.

Další konzultace jsou možné v budově E Krajského úřadu: U Jezu 525/4 Liberec 2,
telefonicky na 485 226 579 nebo na e-mailové adrese kotliky@kraj-lbc.cz.
Webové stránky: https://dotace.kraj-lbc.cz/kotlikove-dotace