Detail aktuality

Jednotka požární ochrany Raspenava

I v roce 2022, v rámci zákonné povinnosti zřizovat a provozovat Jednotku požární ochrany (JSDH Raspenava), pokračovalo město v plnění těchto úkolů. Jednotka je organizační složkou města, kterou naše město s ohledem na zákonnou úpravu mít musí. Město je povinno na své náklady zabezpečit:

 • akceschopnost jednotky,
 • odbornou přípravu členů jednotky,
 • materiální a finanční potřeby jednotky,
 • preventivní lékařské prohlídky členů jednotky,
 • zdroje vody pro hašení,
 • ohlašovny požárů a další.

K zabezpečení akceschopnosti (personální, materiální i odborné připravenosti) město využívá vlastního rozpočtu a dále dotační kombinatoriky v rámci dotací MV-GŘ HZS ČR a Libereckého kraje.

V roce 2022 právě Liberecký kraj přispěl na následující projekty:

 • pořízení třívrstvých zásahových oděvů a dalších ochranných pomůcek určených k pravidelné nezbytné obměně,
 • pořízení pracovních polohovacích pásů k jištění zasahujících hasičů,
 • pořízení explozimetru (multidetektoru) pro pohyb v nebezpečném prostředí,
 • pořízení univerzálního ručního páčidla pro vyprošťování z havarovaných vozidel a vnikání do uzavřených prostor,
 • pořízení ochranných přileb určených k pravidelné nezbytné obměně,
 • provedení kontrol, revizí a oprav dýchací techniky.

Liberecký kraj tak přispěl v této fázi spolufinancování akceschopnosti naší JSDHO Raspenava z Dotačního fondu LK částkou téměř 150 tisíc korun.

Liberecký kraj logo