Detail aktuality

Informace z Povodí Labe

Na základě pochůzky konané dne 1. července 2020 za účelem mapování povodňových škod na území města Raspenavy, nám byl dne 20. 7. 2020 zaslán plán správce toku na řešení oprav břehů, břehových zdí, odstranění nánosů a překážek v korytě řeky Smědé:

- Porušená kamenná rovnanina (levý břeh nad jezem MVE pana Prádeho) – oprava je zahrnuta do povodňových škod, rovnanina bude doplněna a opravena do původního stavu. Předpoklad realizace 2020.

- Zeď (levý břeh pod jezem MVE pana Prádeho) - zeď není v investičním majetku Povodí Labe, státní podnik - nebude řešeno.

- Úprava koryta a břehů (pod MVE pana Čapka) bude řešeno ve spolupráci s majiteli přilehlých pozemků.

- Podemletá pata rovnaniny a nános (pod benzinkou) - zahrnuto do plánu provozní údržby. Pata bude opravena a nános odstraněn. Předpoklad realizace 2020.

- Nános u mostu (u mlýna) - zahrnuto do povodňových škod. Nános bude odstraněn. Předpoklad realizace 2020.

- Natržení břehu a nános před mostem (u Fialů) - zahrnuto do plánu provozní údržby. Bude provedena oprava natržení břehu a odstraněn nános. Předpoklad realizace 2020.

- Všeobecný podnět na nálety a překážky v korytě - zahrnuto k řešení, předpoklad realizace říjen 2020 - březen 2021.

 

Povodí Labe