Detail aktuality

Informace pro občany

Vážení spoluobčané,

všichni jistě sledujete média, a tak jste o situaci týkající se ohrožení lidstva virem COVID – 19 dobře obeznámeni. Již víte, že klíčovým opatřením proti rapidnímu šíření uvedeného viru je tzv. „společenský odstup“ – snížit na minimum vzájemný kontakt lidí (umožnit, aby lidé mohli pracovat z domova, pokud to jejich práce umožňuje, vyhýbat se veřejné dopravě, pokud je to možné, omezit veškeré návštěvy a setkání s přáteli, pokud možno platit kartou místo hotovosti, nepodávat si s nikým ruku, setrvávat doma, pokud je to možné apod.).

Téměř každým dnem se vám dostává informací o opatřeních státu či Libereckého kraje. Tím nejnovějším přijatým opatřením ve věci je ROZHODNUTÍ hejtmana Libereckého kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území za nouzového stavu č. 5/2020/COV19, kterým nám občanům Libereckého kraje nařizuje zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny) do prostředků veřejné hromadné dopravy, taxislužby, provozoven, jejichž provoz je povolen i za nouzového stavu, sociálních a zdravotnických zařízení, sídel orgánů veřejné moci, správních orgánů a integrovaného záchranného systému, školských zařízení, pošt a lékáren na území Libereckého kraje, počínaje dnem 17. 3. 2020 od 18:00 hodin do odvolání, nejdéle však po dobu trvání krizového stavu a dodává, že osoby jsou povinny podřídit se pokynům orgánů krizového řízení a příslušníků bezpečnostních sborů a ozbrojených sil, provádějících střežení a kontrolu.

Dovoluji si vás požádat o respektování uvedeného nařízení. Ani ne tak proto, že když ho nebudete respektovat můžete být pokutování, či jinak trestáni, ale hlavně proto abychom pomohli sami sobě. Je nasnadě, že když ochranné pomůcky budeme nosit, ochráníme především své okolí (spoluobčany) před sebou a tím nakonec i sami sebe. Prostě pořád platí: „Co chceš, aby ti jiní činili, čiň ty jim“ (dovolil jsem si pozměnit originální znění: „Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim“). Snažme se být k sobě navzájem ohleduplní.

Připomínám také platné Usnesení Vlády ČR č. 240/2020 kterým je doporučeno osobám starším sedmdesáti let nevycházet po dobu nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče.

Potřebujete-li pomoci se zajištěním potravin, léků, hygienických potřeb apod., volejte na telefonní číslo: 482 360 431 nebo 482 360 445 v pracovní dny, popřípadě použijte e-mail: mesto.raspenava@raspenava.cz nebo radka.capkova@raspenava.cz nebo na jakékoli číslo ze seznamu pracovníků městského úřadu.

 

Pavel Lžičař

starosta
Dne 18. 3. 2020